LuatVietnamLogo

Bản tin LuatVietnam

[LVN.5038, 08-09-2020]-Đơn phản ánh nào được giải quyết trên Cổng TTĐT Chính phủ?
Bộ Kế hoạch và Đầu tư:
Đơn phản ánh nào được giải quyết trên Cổng TTĐT Chính phủ?

Công văn số 5531/BKHĐT-ĐKKD ngày 24/8/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân (1 trang)

Theo Điều 4 Quy chế ban hành kèm Quyết định số 574/QĐ-TTg ngày 25/4/2017, Cổng thông tin điện tử Chính phủ chỉ tiếp nhận và giải quyết các phản ánh, kiến nghị về:

- Hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Những cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp với thực tế, không đồng bộ, không thống nhất, không hợp pháp, trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập.

- Những giải pháp, sáng kiến ban hành mới quy định về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.

Nếu là đơn phản ánh, kiến nghị về những vấn đề khác thì không được tiếp nhận và giải quyết thông qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

nexto  Về việc tiếp nhận phản ánh kiến nghị trực tuyến (29/7/2020) 

nexto  Trả lời phản ánh về việc không được trả lương trong thời gian nghỉ dạy do dịch (12/5/2020) 

nexto  Về một số kiến nghị của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 (4/5/2020) 

left_menu_bullet Miễn đăng ký thang bảng lương nếu thuê dưới 10 người lao động
left_menu_bullet Trị giá hàng khuyến mại phân bổ vào giá vốn hay tính vào thu nhập khác?
left_menu_bullet Sử dụng hóa đơn mua của cơ quan Thuế phải nộp báo cáo hằng tháng
left_menu_bullet Không đóng BHXH thời gian nghỉ dịch có được hưởng chế độ thai sản?
left_menu_bullet Đơn vị tư vấn đấu thầu chưa đủ năng lực có phải hủy thầu?
left_menu_bullet Chưa tăng lương hưu từ 1/7/2020 do lương cơ sở còn áp dụng mức cũ
left_menu_bullet Bị thu hồi Giấy chứng nhận ĐKDN có cần làm thủ tục giải thể?
left_menu_bullet Công ty phá sản, lương nhân viên có được chi trả?
left_menu_bullet Hai Co6ngt y có phần vốn của cùng một cá nhân có bị khống chế chi phí lãi vay?
left_menu_bullet Thủ tục thông báo tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp
left_menu_bullet Thế nào là khám chữa bệnh đúng tuyến?
left_menu_bullet Không thông báo tìm kiếm việc làm sẽ bị dừng trả trợ cấp thất nghiệp
left_menu_bullet Có được mua đất nông nghiệp ở địa phương khác?
left_menu_bullet Tiền phạt vi phạm hành chính có được nộp thành nhiều lần?
left_menu_bullet Quá hạn 3 tháng, trợ cấp thất nghiệp sẽ phải bảo lưu
Mục lục:
Văn bản mới

1. C/O Form D của Malaysia có được chấp nhận bản Preview? English attachment

Công văn số 5741/TCHQ-GSQL ngày 31/8/2020 của Tổng cục Hải quan về vướng mắc C/O mẫu D điện tử (1 trang)

Theo Công văn này, đối với bản giấy (bản Preview) của C/O Form D điện tử được in từ hệ thống nội bộ của Malaysia thì chỉ có giá trị để tham khảo, không phải là căn cứ để kiểm tra tính hợp lệ của C/O.

Các thông tin tại ô số 11 và số 12 trên C/O Form D điện tử không phải là thông tin bắt buộc. Theo đó, việc thiếu thông tin tại các ô này không phải là căn cứ để từ chối C/O (khoản 9 Điều 1 Phụ lục VII Thông tư 22/2016/TT-BCTstatus2 ).

nexto  Về C/O Form D số tham chiếu PP-202004-CCF-5409-H-010568 (11/8/2020) 

nexto  Hàng nhập khẩu từ Trung Quốc không được cấp C/O Form D English attachment (14/8/2020) 

nexto  Hàng nhập khẩu từ khu chế xuất theo chỉ định có được hưởng thuế ATIGA? (7/7/2020) 

2. Hồ sơ hoàn thuế sẽ bị soi kỹ nếu chi phí vận chuyển không phù hợp

Công văn số 3560/TCT-KK ngày 28/8/2020 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu có chi phí vận chuyển không phù hợp với lịch trình vận chuyển (2 trang)

Theo điểm 7 Công văn số 10492/BTC-TCT ngày 30/7/2015, hàng hóa xuất khẩu nếu không có hoặc có nhưng không đảm bảo tính phù hợp giữa các chứng từ như hợp đồng xuất khẩu, tờ khai hải quan, hóa đơn, chứng từ thanh toán, vận đơn thì không được hoàn thuế GTGT.

Theo đó, đối với trường hợp lô hàng xuất khẩu có chi phí vận chuyển không phù hợp với lịch trình vận chuyển, Tổng cục Thuế đã yêu cầu Cục thuế phải kiểm tra, đối chiếu hồ sơ hoàn thuế với dấu hiệu gian lận nêu trên trong quá trình giải quyết hoàn thuế.

nexto  Về điều kiện hoàn thuế GTGT hàng ủy thác xuất khẩu (14/8/2020) 

nexto  Định dạng dữ liệu trao đổi giữa Hải quan và Ngân hàng khi hoàn thuế GTGT cho khách xuất cảnh (11/8/2020) 

nexto  Về việc hoàn thuế GTGT do kê khai sai (4/8/2020) 

3. Con ruột được tính giảm trừ kể từ tháng sinh

Công văn số 3515/TCT-DNNCN ngày 26/8/2020 của Tổng cục Thuế về việc đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc là con đẻ (2 trang)

Theo quy định tại điểm c.2.3 khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 , trường hợp cá nhân sinh con nhưng chưa nộp ngay hồ sơ đăng ký giảm trừ người phụ thuộc thì khi quyết toán sẽ được đăng ký giảm trừ bổ sung kể từ tháng sinh con (tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng).

Về nguyên tắc, hồ sơ chứng minh người phụ thuộc chỉ phải nộp 01 lần trong suốt thời gian tính giảm trừ. Tuy nhiên, khi cá nhân thay đổi nơi làm việc thì phải nộp lại hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký lần đầu (điểm i khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 ).

nexto  Thay đổi nơi làm việc phải nộp lại hồ sơ đăng ký NPT (27/8/2020) 

nexto  Tính giảm trừ nhiều lần cho một người phụ thuộc sẽ bị xử phạt (27/8/2020) 

nexto  Khai sai người phụ thuộc, xử phạt công ty hay người lao động? (21/8/2020) 

4. Đơn phản ánh nào được giải quyết trên Cổng TTĐT Chính phủ?

Công văn số 5531/BKHĐT-ĐKKD ngày 24/8/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân (1 trang)

Theo Điều 4 Quy chế ban hành kèm Quyết định số 574/QĐ-TTg ngày 25/4/2017, Cổng thông tin điện tử Chính phủ chỉ tiếp nhận và giải quyết các phản ánh, kiến nghị về:

- Hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Những cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp với thực tế, không đồng bộ, không thống nhất, không hợp pháp, trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập.

- Những giải pháp, sáng kiến ban hành mới quy định về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.

Nếu là đơn phản ánh, kiến nghị về những vấn đề khác thì không được tiếp nhận và giải quyết thông qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

nexto  Về việc tiếp nhận phản ánh kiến nghị trực tuyến (29/7/2020) 

nexto  Trả lời phản ánh về việc không được trả lương trong thời gian nghỉ dạy do dịch (12/5/2020) 

nexto  Về một số kiến nghị của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 (4/5/2020) 

5. Một số lưu ý khi kê khai, kê khai lại giá thuốc

Công văn số 13796/QLD-GT ngày 19/8/2020 của Cục Quản lý Dược về việc thực hiện kê khai, kê khai lại giá thuốc (1 trang)

Sau khi tiến hành hậu kiểm tại một số doanh nghiệp, Cục Quản lý Dược đã đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh dược tiến hành kê khai lại giá thuốc như sau:

1. Kê khai, kê khai lại giá thuốc đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền quy định. Theo đó, việc kê khai, kê khai lại giá thuốc nhập khẩu và kê khai giá thuốc sản xuất trong nước phải thực hiện tại Bộ Y tế (Cục quản lý dược). Riêng việc kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước được thực hiện tại địa phương nơi sản xuất.

2. Kê khai đầy đủ các nội dung tại Bảng kê khai, kê khai lại giá thuốc (Mẫu số 01, số 02, số 03, số 04 Phụ lục VII Nghị định 155/2018/NĐ-CP ), Bảng thuyết minh về cơ cấu giá (Mẫu số 09, số 10 Phụ lục VII Nghị định 54/2017/NĐ-CPstatus2 ). Trong đó, lưu ý cần cung cấp thông tin, tài liệu nêu tại mục II, III của Bảng thuyết minh về cơ cấu giá.

3. Lưu trữ hồ sơ kê khai, kê khai lại giá thuốc đầy đủ, thống nhất với hồ sơ đã nộp tại cơ quan quản lý nhà nước.

nexto  Được phép tăng giá thuốc ngay sau khi nộp hồ sơ kê khai giá English attachment (31/7/2019) 

nexto  Từ 1/5/2019, có thể tra cứu trực tuyến giá thuốc (14/6/2019) 

nexto  Từ sau 1/5/2019, hồ sơ kê khai giá thuốc sẽ phải nộp trực tuyến (25/3/2019) 

6. Một số yêu cầu trong sản xuất và nhập khẩu thuốc kiểm soát đặc biệt

Công văn số 12789/QLD-KD ngày 10/8/2020 của Cục Quản lý Dược về việc sản xuất, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt (2 trang)

Do có một số cơ sở bị thanh tra chưa tuân thủ đầy đủ quy định trong sản xuất, kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt, Cục Quản lý Dược đã đưa ra các yêu cầu sau:

- Chỉ nhập khẩu thuốc, nguyên liệu thuốc phải kiểm soát đặc biệt sau khi có giấy phép và số lượng nhập khẩu không được vượt quá số lượng ghi trong giấy phép.

- Thực hiện đúng quy định về thay đổi sau khi thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành theo Thông tư 32/2018/TT-BYT, trong đó lưu ý các thay đổi về nhà sản xuất dược chất, tá dược, tiêu chuẩn chất lượng, nội dung mẫu nhãn.

- Sản xuất, nhập khẩu thuốc đúng tiêu chuẩn chất lượng theo hồ sơ đăng ký thuốc đã được phê duyệt.

- Rà soát, sửa đổi các quy trình thao tác chuẩn trong quá trình sản xuất thuốc phải kiểm soát đặc biệt, bảo đảm chặt chẽ, phù hợp các quy chế chuyên môn, đặc biệt là quy trình hủy, biệt trữ nguyên liệu gây nghiện, chất hướng thần, tiền chất.

- Xây dựng giới hạn, giám sát tỷ lệ hư hao trong sản xuất thuốc phải kiểm soát đặc biệt để nâng cao hiệu quả sản xuất.

- Chỉ bán thuốc phải kiểm soát đặc biệt cho các cơ sở có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược với phạm vi phù hợp.

7. Hướng dẫn thủ tục cách ly COVID-19 tại khách sạn English attachment

Công văn số 4465/SYT-NVY ngày 5/8/2020 của Sở Y tế TP. HCM về việc hướng dẫn đăng ký cách ly y tế có thu phí cho người nhập cảnh vào Việt Nam để làm việc tại TP. HCM (2 trang)

Văn bản hướng dẫn các doanh nghiệp tại Tp. HCM lựa chọn phương pháp cách ly phòng dịch COVID đối với chuyên gia, lao động nước ngoài đến làm việc.

Trình tự đăng ký thực hiện như sau:

- Chọn khách sạn thuộc Danh sách 8 khách sạn cao cấp đã được UBND Tp. HCM chấp thuận tại Công văn số 2814/UBND-VX ngày 24/7/2020,

- Nộp hồ sơ cho 3 cơ quan gồm: Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố; Trung tâm Y tế quận/huyện nơi khách sạn tọa lạc. Hồ sơ bao gồm:

+ Danh sách các chuyên gia đã được UBND Tp HCM chấp thuận

+ Công văn chấp thuận của Cục Quản lý XNC, Bộ Công an

+ Thông tin khách sạn

Khách sạn nơi chọn đăng ký cách ly sẽ phải phối hợp với các bên có liên quan để vận chuyển khách từ phi trường Tân Sơn Nhất về khách sạn

8. Doanh nghiệp tự xác định điều kiện khởi tạo HĐĐT

Công văn số 71015/CT-TTHT ngày 30/7/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử (3 trang)

Theo Công văn này, về nguyên tắc, doanh nghiệp được tự kiểm tra việc đáp ứng các điều kiện khởi tạo hóa đơn điện tử quy định tại khoản 2 Điều 4, khoản 1 Điều 7 Thông tư 32/2011/TT-BTCstatus3 (từ ngày 1/11/2020 là Nghị định 119/2018/NĐ-CP ).

Tuy nhiên, phải gửi thông báo phát hành trước khi sử dụng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của việc khởi tạo, lập và sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định.

nexto  Về việc sử dụng HĐĐT sau khi hết thời hạn mua hóa đơn của Thuế (31/8/2020) 

nexto  Về việc sử dụng HĐĐT sau khi hết thời hạn mua hóa đơn của Thuế (31/8/2020) 

nexto  Về việc sử dụng HĐĐT sau khi hết thời hạn mua hóa đơn của Thuế (31/8/2020) 

9. Về việc cấp đổi và cấp lại Giấy phép lái xe bị mất

Công văn số 7469/SGTVT-SH ngày 24/6/2020 của Sở Giao thông vận tải TP. HCM về việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ đổi giấy phép lái xe (2 trang)

Quy định hiện hành về việc cấp đổi và cấp lại Giấy phép lái xe (GPLX) bị mất tại Thông tư số 12/2017/TT-BGTVTstatus2 chỉ yêu cầu nộp các giấy tờ sau:

1. Đơn đề nghị cấp đổi hoặc cấp lại (theo mẫu quy định);

2. Giấy chứng nhận sức khỏe (được miễn đối với GPLX gắn máy hoặc mô tô hạng A1, A2 và A3

3. Bản sao CMND hoặc Thẻ căn cước

4. Bản sao Giấy phép lái xe hiện hành (nếu xin cấp đổi)

Cơ quan cấp đổi GPLX sẽ trực tiếp chụp ảnh người đứng đơn. Trường hợp xin cấp lại GPLX bị mất còn phải nộp thêm 1 tấm hình 3x4 để ngăn ngừa trường hợp đương đơn mạo danh hồ sơ người khác

nexto  GPLX ô tô không mặc nhiên được phép lái xe máy (24/5/2020) 

nexto  Thẻ BHYT không dán ảnh, có thể xuất trình CMND, GPLX để chứng minh nhân thân (21/5/2020) 

nexto  Giấy hẹn GPLX liệu có thể thay thế GPLX? (17/6/2019) 

10. Đèn led, chỉ bắt buộc kiểm tra hiệu suất đối với bóng đèn

Công văn số 1847/GSQL-GQ1 ngày 29/4/2020 của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra hiệu suất năng lượng đối với mặt hàng đèn Led (2 trang)

Liên quan đến phạm vi kiểm tra hiệu suất năng lượng đối với "đèn led", Bộ Công thương đã hướng dẫn rõ tại Công văn số 2292/BCT-TKNL ngày 31/3/2020.

Theo đó, việc bắt buộc kiểm tra hiệu suất năng lượng chỉ áp dụng đối với "bóng đèn led thuộc mã số HS 8539.50.00", không áp dụng với cả "bộ đèn led hoàn chỉnh thuộc nhóm 94.05".

Cụ thể, "đèn led" bắt buộc phải kiểm tra hiệu suất năng lượng được xác định căn cứ theo Tiêu chuẩn TCVN 11844:2017, bao gồm đèn có balat lắp liền đầu đèn E27 và B22, Bóng đèn dạng ống đầu đèn G5 và G13 công suất đến 60W, điện áp không quá 250V...

Đối với nhóm 94.05 bao gồm đèn, bộ đèn led hoàn chỉnh, có dây điện kết nối với nguồn điện, đèn cột chiếu sáng công cộng, đèn phòng nổ... là các sản phẩm không thuộc phạm vi áp dụng của TCVN 11844:2017 nên chưa phải kiểm tra hiệu suất và dán nhãn năng lượng.

nexto  "Đèn led" bắt buộc phải dán nhãn năng lượng (28/12/2019) 

nexto  Về xác định mã số HS cho bộ đèn LED (5/11/2019) 

nexto  Về thuế GTGT đối với đèn LED thu hút cá (26/6/2019) 


luuy Xin lưu ý:
* Phần tóm tắt nội dung chính của mỗi văn bản chỉ có giá trị tham khảo. Trước khi áp dụng, quý vị cần đọc lại toàn văn văn bản.
* Quý vị có thể nhấp chuột vào các dòng chữ đánh dấu màu đỏ (nếu có) để xem nhanh Văn bản liên quan.
* Khi cần download, nên nhấp chuột phải vào đường link Download, sau đó chọn Save Target As...