VietlawOnline

blue-check Chấp nhận C/O form D giáp lưng nếu chỉ có 2 nước tham gia English attachment

Công văn số 4180/TCHQ-GSQL ngày 5/10/2022 của Tổng cục Hải quan về C/O giáp lưng mẫu D (1 trang)
Posted: 11/10/2022 1:55:25 PM | Latest updated: 14/10/2022 9:02:47 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5557
LuatVietnam

Theo thống nhất của các nước ASEAN (tại phiên họp 36, 38, 39), C/O giáp lưng mẫu D được chấp nhận nếu chỉ có 02 nước tham gia giao dịch mua bán hàng hóa. Quy định này được hiểu là nếu lô hàng được mua bán qua nhiều bên nhưng C/O Form D giáp lưng chỉ có 2 nước tham gia thì C/O đó vẫn được chấp nhận

Ví dụ, trường hợp lô hàng xuất xứ Việt Nam được cấp C/O mẫu D để xuất khẩu đến kho ngoại quan của Singapore, sau đó được Singapore cấp C/O giáp lưng dựa trên C/O gốc và bán trở lại cho doanh nghiệp thứ ba tại Việt Nam, nếu C/O này chỉ có 2 nước tham gia thì Hải quan Việt Nam sẽ chấp nhận

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5557

Files attachment

enflag wordicon CV4180-05102022TCHQ-VLO].docx

Timeline

No data

Certificate of Origin (C/O)

blue-check Issues relating to new C/O form D
blue-check Customs will strengthen the inspection of origin, labeling of exports and imports
blue-check Requirements with regard to C/O form D with third-party invoice
blue-check Regarding conditions for submission of the photocopy/scan of C/O
blue-check From October 15th, 2022: Enterprises may themselves print C/O for use
blue-check Regarding change in the way of presentation of country name on C/O issued by Turkey
blue-check Link for searching agencies competent to issue C/O form RCEP
blue-check Proofs of origin shall be accepted only when they are issued in accordance with FTAs
blue-check New Rules of Origin for issuance of C/O form VK
blue-check New Regulation on issuance and verification of C/O form D
blue-check From May 23rd, 2022: Singapore temporarily issues physical C/O form D because of technical errors
blue-check Principles of issuance of C/O forms free from fees
blue-check From May 21st, 2022: CO forms shall be issued free
blue-check Old C/O form D shall be used until October 31st, 2022
blue-check Some new regulations on C/O form D
blue-check It is only allowable issuing C/O form D using HS codes 2017 until February 28th, 2023
blue-check From March 15th, 2022: Malaysia will issue physical C/O instead of electronic C/O due to technical errors
blue-check How to declare C/O form RCEP
blue-check Regarding proof of origin for goods subject to anti-dumping duty
blue-check Rules of origin under RCEP are available