LuatVietnam

blue-check C/O mẫu D cấp từ 1/4/2023 phải khai báo theo mã HS 2022 English attachment

Công văn số 1163/TCHQ-GSQL ngày 15/3/2023 của Tổng cục Hải quan về C/O mẫu D (4 trang)
Posted: 10/4/2023 9:43:28 AM | Latest updated: 12/4/2023 5:34:42 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5675 | Vietlaw: 606
LuatVietnam

Theo thông báo của Tổng cục Hải quan, các nước thành viên ATIGA đã chấp thuận cho sử dụng mã HS 2017 trên chứng từ chứng nhận xuất xứ (gồm: C/O giấy, C/O điện tử, chứng từ tự chứng nhận xuất xứ) cấp đến hết ngày 31/3/2023, kể từ ngày 1/4/2023 sẽ phải khai báo theo mã HS 2022.

Về C/O cấp sau nhưng không đáp ứng quy định (không đánh dấu vào ô “Issued Retroactively” tại ô số 13 trên C/O), Tổng cục Hải quan đã yêu cầu Hải quan các tỉnh xem xét chấp nhận đối với C/O điện tử nếu sau khi kiểm tra tính hợp lệ của C/O, đối chiếu với tờ khai hải quan và bộ hồ sơ lô hàng nhập khẩu mà không có nghi ngờ về xuất xứ hàng hóa.

Trường hợp là C/O bản giấy, Tổng cục Hải quan đề nghị Hải quan các tỉnh chưa thực hiện từ chối C/O mà gửi báo cáo qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan để tiến hành xác minh.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5675

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu