VietlawOnline

blue-check Thay đổi tình trạng cư trú khi khai thuế TNCN có thể sẽ phải chịu thêm tiền chậm nộp English attachment

Công văn số 36817/CTHN-TTHT ngày 28/7/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về tiền chậm nộp khi khai bổ sung hồ sơ khai thuế (2 trang)
Posted: 24/8/2022 8:10:37 AM | Latest updated: 25/8/2022 8:23:00 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5525 | Vietlaw: 575
LuatVietnam

Theo Cục Thuế Tp. Hà Nội, lao động người nước ngoài khi thay đổi tình trạng cư trú dẫn đến vei65c phải khai bổ sung thuế TNCN và nếu việc khai bổ sung làm tăng số thuế phải nộp thì đồng thời phải chịu thêm tiền chậm nộp. Thời điểm tính tiền chậm nộp được xác định từ ngày liền kề thời hạn nộp thuế của kỳ thuế phát sinh việc điều chỉnh .

Mức phạt chậm nộp căn cứ theo điểm a Khoản 2 Điều 59 Luật Quản lý Thuế số 39/2019/QH14status2 là 0,03%/ngày (tương đương 0,9%/tháng)

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5525

Files attachment

enflag pdficon CV36817-28072022CTHN[VLO].pdf

Timeline

No data

Foreign laborers

blue-check Foreigners still have to submit certificate of permanent/temporary residence upon applying for the judicial record card
blue-check Foreign entities may only buy houses on the List of projects declared by Departments of Construction
blue-check Regarding regulations on use of foreign workers
blue-check Regarding PIT incurred by a foreigner working in Vietnam under 183 days
blue-check Regarding tax on tuition fees paid on behalf of foreign employees’ children
blue-check Issues relating to PIT upon change in residential status
blue-check Regarding the first tax period of a foreigner
blue-check Regarding PIT incurred by foreign employees who are seconded to Vietnam for market survey
blue-check Issues relating to PIT incurred by foreigners
blue-check Regarding bases determination of costs for hiring foreign consultants
blue-check Regarding tax on incomes from provision of online services of foreigners
blue-check How to declare PIT in Vietnam by foreigners
blue-check Regarding application for lump-sum social insurance benefits for foreign employees
blue-check Exchange rate used for conversion of salary in foreign currency applicable in the first 6 months of 2022: VND 23,134/USD
blue-check From 2022: Social insurance contribution rate of foreign employee shall be 30%
blue-check Regarding PIT incurred by a foreign worker
blue-check Regarding PIT on lump-sum moving allowances given to foreign workers
blue-check Regarding form of PIT declaration of foreign workers
blue-check Regarding PIT on expenses of applying for visas paid on behalf of foreign workers
blue-check Regarding PIT on expenses of applying for visas paid on behalf of foreign workers