VietlawOnline

blue-check Những quy định nên biết để tránh bị phạt khi sử dụng lao động nước ngoài English attachment

Công văn số 3180/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 8/8/2022 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP. Hà Nội về việc tăng cường quản lý, sử dụng lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn Hà Nội (3 trang)
Posted: 22/8/2022 10:14:59 AM | Latest updated: 6/9/2022 9:12:18 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5525 | Vietlaw: 576
LuatVietnam

Theo khuyến cáo của Sở Lao động TB&XH (TP. Hà Nội), các doanh nghiệp có tuyển dụng lao động người nước ngoài cần nghiêm túc thực hiện các quy định sau đây để tránh bị xử phạt:

1. Nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài, gồm báo cáo 6 tháng trước ngày 5/7 và báo cáo năm trước ngày 5/1 năm sau, theo mẫu số 07/PL1 Nghị định 152/2020/NĐ-CP. Riêng báo cáo 6 tháng đầu năm 2022 được gia hạn nộp trước 15/8/2022.

Mức xử phạt nếu không báo cáo hoặc báo cáo không đúng thời hạn tình hình sử dụng lao động nước ngoài là từ 1 đến 3 triệu đồng (điểm a khoản 1 Điều 32 Nghị định 12/2022/NĐ-CP ).

2. Gửi bản sao có chứng thực HĐLĐ đã ký với người nước ngoài cho cơ quan đã cấp giấy phép lao động

Mức xử phạt nếu không gửi bản sao HĐLĐ cho cơ quan cấp giấy phép lao động cũng từ 1 triệu đến 3 triệu đồng; riêng trường hợp sử dụng người nước ngoài không đúng nội dung ghi trên giấy phép lao động bị phạt từ 5 triệu đến 10 triệu/mỗi lao động vi phạm (điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 32 Nghị định 12/2022/NĐ-CP ).

3. Không sử dụng lao động nước ngoài khi chưa có giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận thuộc diện miễn giấy phép lao động

Trong đó, mức phạt đối với hành vi sử dụng lao động nước ngoài không có giấy phép, giấy phép đã hết hạn, không có giấy xác nhận miễn giấy phép hoặc giấy xác nhận đã hết hiệu lực sẽ từ 30 triệu đến 75 triệu đồng (khoản 4 Điều 32 Nghị định 12/2022/NĐ-CP ).

4. Khi báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng hoặc thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài, cần xác định đúng vị trí công việc và hình thức làm việc đối với các chức danh công việc có nhu cầu tuyển lao động nước ngoài để làm căn cứ xác định đối tượng đóng BHXH theo Nghị định 143/2018/NĐ-CPstatus2 .

Mức phạt hiện nay dành cho hành vi trốn đóng BHXH, BHTN là từ 50 triệu đến 75 triệu (khoản 7 Điều 39 Nghị định 12/2022/NĐ-CP ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5525

Files attachment

enflag wordicon CV3180-08082022SLDTBXHHN[VLO].docx

Timeline

No data

Foreign laborers

blue-check Foreigners still have to submit certificate of permanent/temporary residence upon applying for the judicial record card
blue-check Foreign entities may only buy houses on the List of projects declared by Departments of Construction
blue-check Regarding regulations on use of foreign workers
blue-check Regarding PIT incurred by a foreigner working in Vietnam under 183 days
blue-check Regarding tax on tuition fees paid on behalf of foreign employees’ children
blue-check Issues relating to PIT upon change in residential status
blue-check Regarding the first tax period of a foreigner
blue-check Regarding PIT incurred by foreign employees who are seconded to Vietnam for market survey
blue-check Issues relating to PIT incurred by foreigners
blue-check Regarding bases determination of costs for hiring foreign consultants
blue-check Regarding tax on incomes from provision of online services of foreigners
blue-check How to declare PIT in Vietnam by foreigners
blue-check Regarding application for lump-sum social insurance benefits for foreign employees
blue-check Exchange rate used for conversion of salary in foreign currency applicable in the first 6 months of 2022: VND 23,134/USD
blue-check From 2022: Social insurance contribution rate of foreign employee shall be 30%
blue-check Regarding PIT incurred by a foreign worker
blue-check Regarding PIT on lump-sum moving allowances given to foreign workers
blue-check Regarding form of PIT declaration of foreign workers
blue-check Regarding PIT on expenses of applying for visas paid on behalf of foreign workers
blue-check Regarding PIT on expenses of applying for visas paid on behalf of foreign workers