LuatVietnam

blue-check Thi công nhà máy bên trong khu phi thuế quan được hưởng thuế GTGT 0% English attachment

Công văn số 15743/CTHN-TTHT ngày 30/3/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn thuế suất thuế GTGT (3 trang)
Posted: 3/4/2023 12:37:05 PM | Latest updated: 6/4/2023 3:59:39 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5673 | Vietlaw: 612
LuatVietnam

Trường hợp Công ty nhận thi công công trình nhà máy trong khu phi thuế quan, nếu đáp ứng các điều kiện tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 thì được xem là dịch vụ xuất khẩu và được áp dụng thuế suất GTGT 0%.

Tuy nhiên, nếu hoạt động thi công công trình nhà máy thực hiện bên ngoài khu phi thuế quan thì phải áp dụng thuế suất GTGT 10% theo quy định tại Điều 11 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 .

Khu phi thuế quan được hiểu bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng (khoản 20 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 ).

Về điều kiện hoàn thuế GTGT đối với dịch vụ xuất khẩu, thực hiện theo quy định tại Điều 2 Thông tư 25/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5673

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu