VietlawOnline

blue-check Nhà thầu phụ không được hoàn thuế GTGT của dự án ODA English attachment

Công văn số 54502/CTHN-TTHT ngày 10/11/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ tư vấn giám sát thi công của nhà thầu phụ Việt Nam (3 trang)
Posted: 11/11/2022 10:46:32 AM | Latest updated: 17/11/2022 3:25:41 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5580 | Vietlaw: 587
LuatVietnam

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp nhà thầu phụ cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát thi công dự án tại Việt Nam cho nhà thầu chính thì phải lập hóa đơn, kê khai nộp thuế GTGT với thuế suất 10%.

Về hoàn thuế GTGT của dự án ODA, quy định hiện nay tại Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12status2 (sửa đổi tại Luật số 31/2013/QH13, Luật số 106/2016/QH13status2 ) chỉ xét hoàn thuế đối với chủ dự án, nhà thầu chính và tổ chức đại diện cho nhà tài trợ nước ngoài, không hoàn thuế cho nhà thầu phụ.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5580

Files attachment

enflag wordicon CV54502_10112022CTHN-VLO].docx

Timeline

No data

ODA projects

blue-check Amendments to some regulations on investment in ODA projects
blue-check Regarding application for VAT refund for projects funded by foreign non-refundable aid
blue-check Regarding VAT refund in relation to ODA projects
blue-check Regulation on financial management of non-refundable financial assistance grants from May 20th, 2022
red-check New regulations on investment in ODA projects
blue-check Amendments to conditions on on-lending of ODA loans
blue-check ODA projects have to pay commitment charges and management fees if they are late for disbursement progress
blue-check Regarding selection of payment currency for a construction contract
blue-check Regulations on report on disbursement of ODA
blue-check Regarding PIT exemption for foreign experts performing ODA projects in Vietnam
blue-check Regarding VAT refund for contractors of ODA projects
blue-check Regarding VAT refund in relation to projects funded by non-refundable ODA
blue-check Those who have Vietnamese nationality shall not be entitled to the tax exemption policy applicable to ODA experts
blue-check Regarding VAT refund with regard to office managing an ODA project
blue-check Regarding VAT incurred by a subcontractor
blue-check Regarding VAT refund with regard to ODA projects
blue-check Some issues relating to VAT refund with regard to an ODA project
blue-check It is not allowable to use ODA loans to buy automobiles
blue-check Regarding VAT refund for contractors of ODA project
blue-check Regarding PIT on business trip allowances paid to employees of ODA – funded projects