VietlawOnline

blue-check Những lưu ý về thủ tục chuyển nhượng dự án BĐS English attachment

Công văn số 4882/BXD-QLN ngày 31/10/2022 của Bộ Xây dựng về việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản (1 trang)
Posted: 8/11/2022 1:24:03 PM | Latest updated: 14/11/2022 9:44:21 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5579 | Vietlaw: 586
LuatVietnam

Theo Bộ Xây dựng, đối với thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án BĐS được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 02/2022/NĐ-CP .

Riêng các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, cấp/điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sau khi cơ quan thẩm quyền cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án BĐS, được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư; các thủ tục này không có quy định trong Nghị định 02/2022/NĐ-CP .

Ngoài ra, liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất đối với bên nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án BĐS là doanh nghiệp FDI còn phải tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai và các pháp luật có liên quan.

Về thẩm quyền cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án BĐS, được thực hiện theo quy định tại Điều 50 Luật Kinh doanh BĐS năm 2014, sửa đổi tại điểm b khoản 2 Điều 75 Luật Đầu tư năm 2020.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5579

Files attachment

enflag wordicon CV4882_31102022BXD[LVLO].docx

Timeline

No data

Real estates trading

blue-check Land use forms eligible to invest in commercial housing construction projects
blue-check Notes in relation to procedures for transfer of a real estate project
blue-check It should not buy mixed land to execute commercial housing construction projects
blue-check Many regulations on real estate trading are expected to be amended
blue-check Brokerage companies are not required to share data on real estate trading
blue-check Regulations on real estate trading applicable to FDI enterprises
blue-check Regarding procedures for making adjustments to investment registration certificate after transfer of a real estate project
blue-check Issues relating to sale of off-plan houses
blue-check New regulations on developing and using housing and real estate market information system
blue-check Regarding management of operation of real estate trading floors
blue-check Issues relating to transfer of real estate project
blue-check Only real estate enterprises are allowed to receive the transfer of real estate projects
blue-check Notes in relation to real estate trading in Vietnam for FDI enterprises
blue-check Current regulations on real estate trading
blue-check 3 methods for selection of investors of commercial housing projects under the Law on Housing
blue-check How to determine a project owner if there are multiple qualified investors
blue-check Notes in relation to sale and purchase of future-acquired houses
blue-check Building management service is not eligible for 2% VAT reduction
blue-check There are changes in procedures for transfer of real estate project from January 1st, 2021
blue-check Notes relating to declaration of transfer price of real estate on contract