LuatVietnamLogo

Danh mục văn bảnXuất ra Excel

Check Thông tư 59/2020/TT-BTC - Quy chế quản lý kinh phí hoạt động trợ giúp pháp lý (18/6/2020)
Check Thông tư 63/2020/TT-BTC - Hướng dẫn quyết toán kinh phí của Đề án liên quan đến giám định tư pháp (25/6/2020)
Check Thông tư 17/2020/TT-BGDĐT - Quy định chuẩn quốc gia về ngôn ngữ ký hiệu cho người khuyết tật English attachment (29/6/2020)
Check Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT - Điều chỉnh E-HSDT và thay mẫu số 08 mời thầu dịch vụ phi tư vấn English attachment (30/6/2020)
Check Nghị định 81/2020/NĐ-CP - Sửa đổi quy chế phát hành trái phiếu doanh nghiệp English attachment (9/7/2020)
Check Thông tư 14/2020/TT-BYT - Quy chế đấu thầu trang thiết bị y tế tại các bệnh viện công English attachment (10/7/2020)
Check Thông tư 67/2020/TT-BTC - Quy chế kiểm toán nội bộ dành riêng cho các cơ quan thuộc Bộ, UBND tỉnh và công lập (10/7/2020)
Check Thông tư 66/2020/TT-BTC - Mẫu Quy chế kiểm toán nội bộ dành cho Công ty niêm yết và có vốn Nhà nước English attachment (10/7/2020)
Check Thông tư 79/2020/TT-BCA - Quy trình thực hiện hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh (đối với người nước ngoài) English attachment (14/7/2020)
Check Thông tư 02/2020/TT-BNV - Sửa đổi thủ tục đăng ký kinh doanh ngành dịch vụ lưu trữ (14/7/2020)
Check Thông tư 68/2020/TT-BTC - Quy chế quyết toán kinh phí bảo dưỡng đê điều (15/7/2020)
Check Nghị định 82/2020/NĐ-CP - Mức phạt hành chính mới về hành nghề luật sư, chứng thực, hôn nhân và phá sản (15/7/2020)
Check Nghị định 84/2020/NĐ-CP - Quy định chung về nghỉ hè, học bổng, chuyển đổi trường tư thục English attachment (17/7/2020)
Check Quyết định 2284/QĐ-BGDĐT - Thủ tục chuyển đổi thành trường học phi lợi nhuận (10/8/2020)
Check Quyết định 15/2020/QĐ-UBND - Quy chế phối hợp bảo vệ đê điều tại Tp. Hà Nội (13/8/2020)
Check Quyết định 18/2020/QĐ-UBND - Bãi bỏ 3 Quyết định về tuyển dụng công viên chức tại TP. HCM (14/8/2020)
Check Quyết định 19/2020/QĐ-UBND - Tàu du lịch loại nhỏ được đăng kiểm tại UBND quận, huyện (14/8/2020)
Check Quyết định 3480/QĐ-BNN-KHCN - Thủ tục cấp phép sử dụng nguồn gen của nhà nước (1/9/2020)
Check Quyết định 299/QĐ-VKSTC - Quy chế kiểm sát việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án (19/8/2020)
Check Nghị định 104/2020/NĐ-CP - Điều chỉnh các chức danh, chức vụ được phép kéo dài tuổi hưu (4/9/2020)
Check Nghị định 103/2020/NĐ-CP - Quy chế chứng nhận gạo thơm được miễn thuế NK khi xuất sang EU English attachment (4/9/2020)
Check Quyết định 1872/QĐ-BTP - Thủ tục sửa đổi về hộ tịch (4/9/2020)
Check Quyết định 3524/QĐ-BNN-TT - Thủ tục chứng nhận gạo thơm được miễn thuế NK khi xuất sang EU (7/9/2020)
Check Thông tư 02/2020/TT-BXD - Điều chỉnh các quy định liên quan đến quản lý chi phí xây dựng English attachment (20/7/2020)
Check Thông tư 03/2020/TT-BNV - Cán bộ, công chức đảm bảo không bị mất chức hay điều chuyển khi tố cáo (21/7/2020)
Check Nghị định 85/2020/NĐ-CP - Quy định mới về công trình kiến trúc và hành nghề kiến trúc sư English attachment (17/7/2020)
Check Quyết định 3875/QĐ-BYT - Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ngộ độc botulinum (7/9/2020)
Check Quyết định 1186a/QĐ-BXD - Thủ tục cấp, đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc (7/9/2020)
Check Quyết định 22/2020/QĐ-UBND - Bãi bỏ bảng giá các loại lâm sản và động vật rừng đã công bố tại 2 Quyết định của UBND TP. HCM (28/8/2020)
Check Quyết định 1529/QĐ-BTTTT - Bộ chỉ tiêu kỹ thuật cho thiết bị đầu cuối 5G và chỉ tiêu chất lượng mạng 5G (8/9/2020)
Check Quyết định 1981/QĐ-BTNMT - Kế hoạch thực hiện Chương trình trọng điểm điều tra tài nguyên biển đến 2030 (8/9/2020)
Check Quyết định 3888/QĐ-BYT - Sổ tay chống dịch COVID-19 trong cộng đồng (8/9/2020)
Check Quyết định 2566/QĐ-BGDĐT - Sổ tay phòng chống COVID-19 trong trường học English attachment (9/9/2020)
Check Thông tư 17/2020/TT-BCT - Quy trình bảo quản và hủy bỏ giếng khoan dầu khí English attachment (17/7/2020)
Check Quyết định 4044/QĐ-UBND - Thay mới thủ tục chứng nhận ATTP cơ sở nông lâm thủy sản tại Hà Nội (10/9/2020)
Check Thông tư 20/2020/TT-BGDĐT - Chế độ làm việc của giảng viên đại học (27/7/2020)
Check Quyết định 3931/QĐ-BYT - Bãi bỏ 03 thủ tục về phê duyệt dự trù thuốc Methadone (11/9/2020)
Check Quyết định 23/2020/QĐ-UBND - Quy chế mới về tuyển dụng công chức phường, xã tại TP. HCM (4/9/2020)
Check Quyết định 26/2020/QĐ-TTg - Danh mục ngành nghề, lĩnh vực được cấp vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 (14/9/2020)
Check Quyết định 20/2020/QĐ-TTg - Danh mục mã định danh điện tử của các cơ quan Nhà nước Việt Nam (22/7/2020)
Check Nghị định 86/2020/NĐ-CP - Sửa đổi các quy định về đăng ký và mua bán tàu biển English attachment (23/7/2020)
Check Nghị định 88/2020/NĐ-CP - Chính sách hỗ trợ người lao động bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp English attachment (28/7/2020)
Check Thông tư 15/2020/TT-BGTVT - Quy chế hoạt động của các Trạm thu phí đường bộ English attachment (28/7/2020)
Check Nghị định 87/2020/NĐ-CP - Quy chế xây dựng cơ sở dữ liệu về hộ tịch English attachment (28/7/2020)
Check Thông tư 03/2020/TT-BXD - Quy định chung về hồ sơ thiết kế kiến trúc English attachment (28/7/2020)
Check Quyết định 1671/QĐ-BGTVT - Thủ tục hành chính về đăng ký tàu biển (25/8/2020)
Check Quyết định 17/2020/QĐ-UBND - Quy định mới về xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật tại Hà Nội (4/9/2020)
Check Nghị định 109/2020/NĐ-CP - Doanh nghiệp sản xuất ô tô được ân hạn nộp thuế TTĐB của 8 tháng năm 2020 English attachment (15/9/2020)
Check Quyết định 4148/QĐ-UBND - Quy trình nội bộ về thủ tục hành chính tại Sở Tài chính Tp. Hà Nội (16/9/2020)
Check Quyết định 1107/QĐ-LĐTBXH - Thủ tục mới về giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (16/9/2020)
Check Quyết định 1569/QĐ-BTTTT - Danh mục các yêu cầu về thiết lập và bảo mật cho trạm gốc 5G (16/9/2020)
Check Quyết định 3986/QĐ-BYT - Sổ tay mới về hướng dẫn cách ly y tế vùng có dịch Covid-19 (16/9/2020)
Check Nghị quyết 999/2020/UBTVQH14 - Chiến lược phát triển Kiếm toán Nhà nước đến năm 2030 (16/9/2020)
Check Nghị định 80/2020/NĐ-CP - Quy chế sử dụng viện trợ nhân đạo của nước ngoài dành cho Việt Nam English attachment (8/7/2020)
Check Công văn 6093/TCHQ-KĐHQ - Hướng dẫn lấy mẫu thép chữ H, chữ I để phân tích phân loại (17/9/2020)
Check Thông tư 05/2020/TT-BNNPTNT - Ban hành Quy chuẩn về giống cá chép và cá rô phi (16/3/2020)
Check Quy chuẩn Việt Nam 02-33-1:2020/BNNPTNT - Giống cá nước ngọt - Phần 1: Cá chép, cá rô phi (16/3/2020)
Check Nghị định 113/2020/NĐ-CP - Quy định việc thẩm định thiết kế thay cho Giấy phép xây dựng công trình (18/9/2020)
Check Nghị định 111/2020/NĐ-CP - Biểu thuế EVFTA 2020 - 2022 English attachment (18/9/2020)
Check Nghị định 89/2020/NĐ-CP - Cơ cấu tổ chức mới của BHXH Việt Nam (4/8/2020)
Check Nghị định 112/2020/NĐ-CP - Quy chế xử lý kỷ luật công chức và viên chức Nhà nước (18/9/2020)
Check Thông tư 22/2020/TT-BGDĐT - Thang điểm đánh giá và xếp loại việc tổ chức tự học (của cán bộ - công chức) (6/8/2020)
Check Thông tư 23/2020/TT-BGDĐT - Sửa đổi Quy trình thẩm định sách giáo khoa (6/8/2020)
Check Quyết định 2466/QĐ-BCT - Bộ Công thương mở điều tra bán phá giá sản phẩm đường mía của Thái Lan (21/9/2020)
Check Quyết định 4042/QĐ-BYT - Kế hoạch xét nghiệm SARS-CoV-2 trong giai đoạn dịch COVID-19 (21/9/2020)
Check Quyết định 4054/QĐ-BYT - Hướng dẫn khám và hội chẩn bệnh từ xa (22/9/2020)
Check Thông tư 03/2020/TT-BKHCN - Hoãn áp dụng QCVN 20:2019/BKHCN về Thép không gỉ đến 31/12/2021 English attachment (10/8/2020)
Check Quyết định 1450/QĐ-TTg - Kế hoạch triển khai Luật sửa đổi Luật Giám định tư pháp số 56/2020/QH14 (24/9/2020)
Check Thông tư 19/2020/TT-BCT - Sửa đổi quy chế cấp C/O Form D và cơ chế thí điểm tự chứng nhận xuất xứ (14/8/2020)
Check Thông tư 09/2020/TT-BNNPTNT - Hướng dẫn xác nhận thiên tai, dịch bệnh trong nông nghiệp English attachment (24/7/2020)
Check Thông tư 77/2020/TT-BTC - Chế độ báo cáo và công bố thông tin khi phát hành trái phiếu doanh nghiệp English attachment (14/8/2020)
Check Thông tư 76/2020/TT-BTC - Sửa đổi quy định về hồ sơ xác định giá cơ sở xăng dầu (14/8/2020)

The site vietlawonline.com is to use for outside of Vietnam only