LuatVietnamLogo

Bản tin cuối tuần

[LVN.Expired]- Văn bản hết hiệu lực hoặc có thay đổi. DM.#178
Những văn bản dưới đây đã hết hiệu lực hoặc có thay đổi, bổ sung. Hãy rà soát và tải về các văn bản thay thế hoặc sửa đổi. Các lĩnh vực được xếp theo thứ tự abc, vui lòng cuộn đến cuối trang để tìm thấy lĩnh vực mà bạn quan tâm
Tổng số: 2 văn bản. Cập nhật trong thời gian từ: 19 - 25/9/2020
Văn bản hết hiệu lực
1Covid-19
Văn bản có sửa đổi, bổ sung
1Vận tải đường bộ
TT 63/2013/TT-BGTVT - Hướng dẫn thực hiện Hiệp định vận tải Việt - Lào English attachment

Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 20/2020/TT-BGTVT ngày 17/9/2020.