LuatVietnamLogo
×

#330 Thời hiệu

Thời hiệu là thời hạn do luật quy định. Thời hiệu được dùng để ấn định các quyền về xử phạt, khởi kiện, miễn trừ trách nhiệm...
Có bao nhiêu loại thời hiệu? Nhiều ! Hầu như mỗi Bộ Luật đều có quy định về thời hiệu nhằm ấn định về mặt thời gian cho những tồn đọng, khiếu nại hoặc những tranh chấp phát sinh thuộc đối tượng mà luật đó điều chỉnh.
Dưới đây là một số loại thời hiệu gắn liền với hoạt động của doanh nghiệp
×

#329 Cam kết thu nhập thấp

Cam kết thu nhập thấp là chứng từ (theo mẫu 02/CK-TNCN) chứng minh một người được miễn khấu trừ thuế TNCN vì... thu nhập thấp.
Mẫu này được áp dụng cho hầu hết những người chỉ có một nguồn thu nhập duy nhất không vượt quá ngưỡng chịu thuế và không có hợp đồng lao động. Tuy nhiên, có một số điều kiện khi cam kết thu nhập thấp
×

#328 Hoãn đóng BHXH do COVID

Chính sách hoãn đóng BHXH hiện hành chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp bị thiếu việc làm, buộc phải ngừng việc hoặc cắt giảm ít nhất 50% lao động
Tuy nhiên, chỉ được hoãn 22% trong tổng số 32,5% BHXH bắt buộc hằng tháng. Thời hạn tạm hoãn hiện đã được kéo dài đến hết năm 2020 (Công văn số 2533/BHXH-BT ngày 10/8/2020), tuy nhiên, khi có lao động thuộc diện được hưởng chế độ hưu hoặc tử tuất, doanh nghiệp phải trích đóng đủ khoản BHXH cho chính các trường hợp đó để được giải quyết chế độ
×

#327 Hậu COVID, NNN đã có thể quay lại Việt Nam

Lao động nước ngoài đã có thể quay lại Việt Nam làm việc, tuy nhiên cần đáp ứng và chấp nhận một số điều kiện
×

#330 Xây nhà xưởng có tường bao

Sau sự cố sập tường công trình xây dựng nhà máy sản xuất của Công ty Cổ phần Av Healthcare tại Khu công nghiệp Giang Điền (Trảng Bom, Đồng Nai), Bộ Xây dựng đã công bố tài liệu “Hướng dẫn thiết kế, thi công và nghiệm thu các công trình nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu tường xây kích thước lớn” (do Viện Khoa học công nghệ xây dựng biên soạn).
Bộ Xây dựng đã yêu cầu Chủ đầu tư và các Nhà thầu thi công cần vận dụng tài liệu này khi thiết kế, thi công và nghiệm thu các công trình xây dựng nhà xưởng có tường bao.
×

#328 Lách luật

Pháp luật có thể có kẽ hở. Vượt qua kẽ hở đó được xem là lách luật.
Mặc dù việc lách luật không được khuyến khích nhưng không bị xem là việc làm trái pháp luật.
Những vấn đề đặt ra dưới đây có thể được xem là lách luật nhưng hoàn toàn dựa trên sự cho phép theo các quy định hiện hành
×

#323 Thời hạn lưu trữ

Mỗi loại tài liệu như Hóa đơn, Hợp đồng lao động, Chứng từ kế toán, Hồ sơ kiểm toán... đều có luật định về thời hạn lưu trữ. Hết thời hạn có thể xử lý bằng cách tiêu hủy. Hãy rà soát những tài liệu mà bạn đang cất giữ liệu đã đủ hạn định chưa để tiến hành xử lý nếu không muốn tốn phí... lưu trữ
×

#326 Bồi thường theo luật

Trong giao dịch thương mại, bên bị thiệt hại có thể yêu cầu bên vi phạm hợp đồng bồi thường những tổn thất do hành vi vi phạm hợp đồng của họ gây ra, bao gồm cả khoản lợi ích trực tiếp mà bên bị thiệt hại đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm (Điều 302 Luật Thương mại số 36/2005/QH11).
Trong giao dịch dân sự, bất cứ ai (không phân biệt là cá nhân hay pháp nhân) nếu quyền dân sự của mình bị xâm phạm đều được yêu cầu bồi thường toàn bộ thiệt hại, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.
Như vậy, về nguyên tắc, các tổn thất trong thương mại và thiệt hại trong dân sự đều được bồi thường toàn bộ. Tuy nhiên, một số trường hợp có mức bồi thường theo luật định như dưới đây
×

#325 Nghỉ việc do nCoV có được hưởng lương?

Nếu nghỉ việc để tránh dịch nCoV, bạn có được trả lương hay không tùy thuộc vào việc bạn chủ động xin nghỉ không hưởng lương hay phía công ty thông báo cho ngừng việc vì lý do dịch bệnh / Whether an employee will be paid salary or not for the taking days-off to avoid nCoV shall depend to the agreement for days-off without pay or based on suspension of work because of the pandemic
×

#324 Quyết toán thuế TNCN

Quyết toán thuế TNCN là việc tổng hợp tất cả các khoản tiền lương, tiền công đã chi trả cho người lao động hoặc người làm công, không phân biệt đã đến mức chịu thuế hay chưa
Quyết toán thuế TNCN là trách nhiệm của cả hai bên: bên chi trả (doanh nghiệp) và bên nhận thu nhập. Trong đó, bên chi trả được xem là bắt buộc phải nộp quyết toán; bên nhận thu nhập có thể không bắt buộc nếu không thuộc một số trường hợp sau:
- Có số thuế phải nộp thêm,
- Có nhu cầu hoàn thuế nộp thừa,
- Được xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo
- Là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam xuất cảnh về nước.
Từ sau Công văn số 801/TCT-TNCN ngày 2/3/2016 hướng dẫn quyết toán thuế TNCN cho kỳ 2015, Tổng cục Thuế chưa có thêm văn bản nào hướng dẫn cho các kỳ thuế từ 2016 đến 2018.
Chúng tôi tổng hợp dưới đây các hướng dẫn có liên quan đến việc quyết toán thuế TNCN
×

#321 Những thay đổi của Luật BHXH 2014

Luật BHXH số 58/2014/QH13 có hiệu lực từ 1/1/2016 và hiện đang áp dụng. Tuy nhiên, Luật này đã có ít nhất 4 lần thay đổi. Theo đó, chính sách BHXH từ 2016 sẽ phải căn cứ theo từng thời điểm dưới đây