LuatVietnamLogo
×

blue-check Công ước số 105 về Xóa bỏ lao động cưỡng bức English attachment

Công ước số 105 về Xóa bỏ lao động cưỡng bức (1957) (3 trang)
LuatVietnam

Toàn văn bản Công ước được đính kèm tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 104/2020/QH14 ngày 8/76/2020.

Theo Công ước, việc bắt buộc lao động như một biện pháp lao động hoặc như là sự trừng phạt vì tham gia đình công sẽ bị xem là lao động cưỡng bức và bị cấm đoán

×

blue-check Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVIPA) English attachment

Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVIPA) (102 trang)
×

blue-check Hiệp định EVIPA

Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVIPA) (195 trang)
×

blue-check Hiệp định thuế Việt Nam - Croatia English attachment

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Croatia về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập (18 trang)
×

blue-check Hiệp định thuế Việt Nam - Macao English attachment

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính quyền khu hành chính đặc biệt Macao của Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập (17 trang)

Hiệp định được làm tại Macao ngày 16/04/2018.

×

blue-check Hiệp định thuế Việt Nam - Cam-pu-chia English attachment

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Cam-pu-chia về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập (27 trang)

Hiệp định được làm tại Hà Nội ngày 31/3/2018.

×

blue-check Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) English attachment

Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) (7 trang)
×

blue-check Hiệp định tránh đánh thuế Việt Nam - Latvia English attachment

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Lát-vi-a về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập (21 trang)

Hiệp định được làm tại Ri-ga ngày 19/10/2017.

×

blue-check Hiệp định tránh đánh thuế Việt Nam - Panama English attachment

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước cộng hòa Pa-na-ma về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập (23 trang)

Hiệp định này được ký kết tại Hà Nội vào ngày 30/8/2016.

×

blue-check Hiệp định tránh đánh thuế Việt Nam - Man-ta

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Man-ta về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập (42 trang)

Hiệp định được ký kết tại UlanBato ngày 15/7/2016, có hiệu lực kể từ ngày 25/11/2016.

Hiệp định - Điều ước quốc tế | Chủ đề