LuatVietnamLogo
×

blue-check Dự thảo Biểu thuế EVFTA

Dự thảo Nghị định của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai đoạn 2020 - 2022 (575 trang)
LuatVietnam

Biểu thuế này bao gồm thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu.

Các mặt hàng không tìm thấy trong biểu thuế này sẽ áp dụng theo thuế suất của Biểu thuế MFN ban hành tại 125/2017/NĐ-CPstatus2 .

Đối với hàng nhập khẩu, điều kiện hưởng thuế EVFTA được quy định tại Điều 5 như sau:

1. Phải có tên trong Biểu thuế nhập khẩu EVFTA (tức Phụ lục II Nghị định này)

2. Nhập khẩu trực tiếp từ các nước thành viên EU (trừ vùng lãnh thổ Ceuta và Melilla), Công Quốc Andora, Công hòa Sant Marino; Riêng đối với Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len sẽ chấm dứt hưởng thuế EVFTA theo thông báo của Bộ Công thương

3. Có C/O Form EUR.1. Hàng nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường nội địa cũng được hưởng thuế EVFTA nếu có C/O Form EUR.1

×

stop-check Dự thảo Luật Đầu tư

Dự thảo Luật Đầu tư (60 trang)
×

stop-check Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) (119 trang)
×

stop-check [Dự thảo] Nâng mức khởi điểm chịu thuế lên 11 triệu đồng/tháng English attachment

Dự thảo Nghị quyết của UBTV Quốc hội Về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) (1 trang)
LuatVietnam

Quốc hội Việt Nam dự kiến tăng mức giám trừ bản thân từ 9 triệu lên 11 triệu và mức giảm trừ người phụ thuộc cũng tăng từ 3,6 triệu lên 4,4 triệu cho người phụ thuộc.

Mức giảm trừ này sẽ được áp dụng ngay từ đầu năm 2020. Những trường hợp đã nộp thuế TNCN theo mức cũ sẽ được xác định lại trong quyết toán thuế TNCN vào cuối năm 2020

Nếu Nghị quyết được ban hành, mức khởi điểm chịu thuế cho một người độc thân sẽ là 11 triệu/tháng, tức 132 triệu/năm. Điều này được hiểu là những người làm việc theo hợp đồng lao động sẽ được miễn tính thuế TNCN nếu tổng thu nhập không quá 11 triệu/tháng

×

stop-check [Dự thảo] Nghị quyết của Chính phủ về miễn giảm 50% thuế TNDN, GTGT

Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh đại dịch Covid-19 do Chính phủ ban hành (10 trang)
LuatVietnam

Nghị quyết này sẽ mang lại cho doanh nghiệp và người lao động nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí như sau:

- Giảm 50% thuế TNDN cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong năm 2020;

- Miễn, giảm 50% thuế VAT cho các hàng hóa dịch vụ gặp khó khăn, hàng hóa là nguyên vật liệu để giảm chi phí đầu vào cho sản xuất của các doanh nghiệp;

- Tăng thời gian gia hạn nộp thuế TNDN năm 2019, thuế GTGT, thuế TNCN, tiền thuê đất theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP từ 5 tháng lên 1 năm;

- Giãn, hoãn nộp thuế khoán cho hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 như đối với doanh nghiệp;

- Cho phép chậm nộp một phần thuế xuất khẩu trong thời gian khoảng 5 tháng (đến hết Quý II/2020).

- Miễn, giảm các khoản phí, lệ phí gồm: phí thẩm định cấp phép khai thác tài nguyên nước; phí cấp phép hoạt động ngân hàng; phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng; lệ phí cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng;

- Miễn, giảm các khoản phí liên quan đến vận tải như: phí cầu đường, phí cảng biển, phí bảo trì đường bộ, phí dịch vụ hàng không;

- Gia hạn nộp đối với các sắc thuế khác như: thuế tài nguyên, thuế tiêu thụ đặc biệt,...;

- Giảm 50% LPTB khi đăng ký xe ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước tới hết năm 2020;

Riêng với người nước ngoài là các chuyên gia, nhà quản lý, lao động kỹ thuật đang làm việc tại các doanh nghiệp, dự án có vốn nước ngoài sẽ được xem xét áp dụng thủ tục nhập cảnh đặc biệt và cho gia hạn giấy phép lao động để tạo điều kiện duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, dự án.

×

blue-check [Dự thảo] Quy định mới về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi (16 trang)
LuatVietnam

Nếu Dự thảo này được thông qua, những quy định mới về thời giờ làm việc sau đây sẽ được áp dụng:

- Thời gian khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp định kỳ theo quy định pháp luật được tính là thời giờ làm việc có hưởng lương (khoản 10 Điều 3 Dự thảo).

- Bỏ quy định rút ngắn 1 giờ làm việc/ngày đối với người lao động cao tuổi trong năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu quy định tại khoản 10 Điều 3 Nghị định 45/2013/NĐ-CPstatus2 .

- Đối với những trường hợp làm việc không trọn ngày thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ/ngày (khoản 3 Điều 4 Dự thảo).

- Khi sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, chỉ được bố trí giờ làm việc và giờ làm thêm trong khoảng thời gian từ 6h - 24 giờ hàng ngày (khoản 5 Điều 4 Dự thảo).

- Đối với trường hợp áp dụng lịch làm việc không trọn ngày hoặc ngày làm việc dưới 8 giờ, nếu tổng số giờ làm việc bình thường và giờ tăng ca không vượt quá 8 giờ/ngày thì số giờ tăng ca vẫn được trả lương tăng ca nhưng không tính cộng vào tổng số giờ tăng ca trong ngày, trong tháng và trong năm (khoản 1 Điều 7 Dự thảo).

- Đối với trường hợp áp dụng lịch làm việc theo tuần, nếu có làm tăng ca trong ngày thì vẫn được trả lương tăng ca nhưng không tính cộng vào tổng số giờ tăng ca trong tháng, trong năm (khoản 2 Điều 7 Dự thảo).

- Đối với trường hợp làm không đủ tháng, nếu đã làm đủ từ 12 ngày làm việc trở lên thì cũng được tính là 1 tháng làm việc để xét hưởng phép năm (Điều 12 Dự thảo).

Nghị định này dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 và thay thế Nghị định 45/2013/NĐ-CPstatus2 .

×

blue-check Dự thảo Luật cư trú mới

Dự thảo Luật Cư trú (16 trang)

Nếu được thông qua, Luật này sẽ thay thế Luật Cư trú số 81/2006/QH11status2 và Luật số 36/2013/QH13

×

blue-check Dự thảo về hoạt động của doanh nghiệp nhà nước

Dự thảo Nghị định về hoạt động của doanh nghiệp nhà nước (50 trang)

Nếu được ban hành, Nghị định này sẽ thay thế các văn bản sau:

a) Nghị định số 172/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể công ty TNHH 1TV do Nhà nước làm chủ sở hữu và công ty TNHH 1TV là công ty con của công ty TNHH 1TV do Nhà nước làm chủ sở hữu;

b) Nghị định số 128/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước;

c) Nghị định số 69/2014/NĐ-CP ngày 15/7/2014 của Chính phủ về tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước;

d) Quyết định số 35/2013/QĐ-TTg ngày 7/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên công ty TNHH 1TV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

đ) Quyết định số 74/2013/QĐ-TTg ngày 5/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thí điểm chuyển đổi Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp có thu thành công ty TNHH 1TV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

×

stop-check (Dự thảo) Luật Xây dựng (sửa đổi 2021)

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (22 trang)
LuatVietnam

(Dự thảo) Luật này sửa đổi, bổ sung quy định về phân loại và cấp phép xây dựng công trình.

Theo đó, so với Luật Xây dựng số 50/2014/QH13status2 , Dự thảo này có bổ sung một số công trình mới được miễn giấy phép xây dựng, chẳng hạn như:

- Các công trình cấp bách về an ninh, an toàn năng lượng, an toàn môi trường, khoa học công nghệ...;

- Công trình sửa chữa mặt ngoài không tiếp giáp với đường đô thị;

- Công trình quảng cáo không thuộc diện phải xin giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về quảng cáo;

- Công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở;

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày…. tháng …. năm 2021.

×

stop-check (Dự thảo) Luật Doanh nghiệp 2021

Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) (110 trang)
LuatVietnam

Dự luật này quy định về thành lập, tổ chức lại và giải thể doanh nghiệp, bao gồm: công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân.

Một trong những điểm đáng lưu ý của Dự thảo này là con dấu không còn được chú trọng và cần thiết. Doanh nghiệp được quyền tự quyết định có hay không cần sử dụng con dấu, và nếu có sử dụng thì cũng không bắt buộc phải thông báo mẫu dấu như quy định hiện hành (Điều 44).

Đối với văn phòng đại diện, vẫn chỉ cho phép "đại diện theo ủy quyền của công ty" nhưng dự luật bổ sung thêm quy định "không cho phép thực hiện các hoạt động kinh doanh" nhằm cấm hoàn toàn các hoạt động sinh lợi của VPĐD (Điều 45).

Về thành lập doanh nghiệp, ngoài những người bị hạn chế hoặc năng lực hành vi dân sự thì những người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi (mặc dù chưa đến mức bị hạn chế hoặc năng lực hành vi dân sự) cũng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp (Điều 18).

Dự luật dự kiến áp dụng ngay từ đầu năm 2021 và thay thế Luật Doanh nghiệp hiện hành số 68/2014/QH13status3 .