LuatVietnamLogo
×

blue-check Hướng dẫn phối hợp kiểm sát việc chuyển giao và thi hành bản án hình sự

Hướng dẫn số 27/HD-VKSTC ngày 17/9/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc phối hợp kiểm sát việc Tòa án giao, gửi bản án, quyết định; ra quyết định hoặc ủy thác ra quyết định thi hành án; gửi quyết định thi hành án hình sự (4 trang)
×

blue-check Hướng dẫn nghiệm thu công trình nhà công nghiệp có tường xây

Hướng dẫn thiết kế, thi công và nghiệm thu các công trình nhà công nghiệp có sử dụng tường xây kích thước lớn (10 trang)
LuatVietnam

Nhà công nghiệp trong hướng dẫn này được hiểu là nơi mà trong đó diễn ra các quá trình sản xuất công nghiệp và phục vụ sản xuất, bao gồm nhà xưởng, nhà sản xuất, nhà điều hành sản xuất, nhà kho và công trình phục vụ sản xuất.

Tường xây nêu trong hường dẫn này là tường chịu lực hoặc tự chịu lực xây trong nhà công nghiệp, bao gồm: tường đầu hồi, tường dọc nhà, tường ngăn (trong nhà).

×

blue-check Về việc giảm dự toán kinh phí công đoàn

Hướng dẫn số 14/HD-TLĐ ngày 22/6/2020 của Liên đoàn lao động TP. HCM về việc điều chỉnh dự toán tài chính công đoàn cấp trên cơ sở năm 2020 (4 trang)

Văn bản hướng dẫn các cơ quan Liên đoàn Lao động tại các quận/huyện thuộc Tp. HCM điều chỉnh giảm dự toán về kinh phí công đoàn theo Công văn 245/TLĐ ngày 18/3/2020

×

blue-check Hướng dẫn kiểm sát các vụ án hành chính liên quan đến đất đai

Hướng dẫn số 22/HD-VKSTC ngày 5/6/2020 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về một số nội dung liên quan đến công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính trong lĩnh vực đất đai (15 trang)
LuatVietnam

Văn bản hướng dẫn một số nghiệp vụ kiểm sát liên quan đến việc giải quyết các vụ án hành chính trong lĩnh vực đất đai, bao gồm:

- Xác định thời hiệu và đối tượng khởi kiện;

- Xác định thẩm quyền kiểm sát vụ án trong trường hợp vừa có đơn khiếu nại, vừa có đơn khởi kiện

×

blue-check Trình tự cấp tiền hỗ trợ do dịch Covid-19 tại UBND quận/huyện thuộc Tp. Hà Nội

Hướng dẫn số 1325/HD-SLĐTBXH ngày 29/4/2020 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HN hướng dẫn thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo do ảnh hưởng của đại dịch COVID - 19. (15 trang)
×

blue-check Điều kiện và thủ tục vay vốn 0% lãi suất để trả lương ngừng việc

Hướng dẫn số 2129/HD-NHCS ngày 27/4/2020 của Ngân hàng Chính sách Xã hội Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội dành cho người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động (30 trang)
LuatVietnam

Theo Hướng dẫn này, doanh nghiệp sẽ được Ngân hàng Chính sách cho vay với lãi suất 0% để trả lương ngừng việc trong mùa dịch nếu đáp ứng các điều kiện sau:

(i) Có tên trong Danh sách doanh nghiệp đủ điều kiện vay vốn trả lương ngừng việc do Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

(ii) Không có nợ xấu ngân hàng tại thời điểm ngày 31/12/2019.

(iii) Có kế hoạch và cam kết trả nợ đầy đủ, đúng hạn.

Hạn mức cho vay tối đa bằng 50% mức lương tối thiểu vùng nhân (x) số người lao động bị ngừng việc và cho vay tối đa trong 3 tháng từ tháng 4 - 6/2020. Trong đó, mức lương tối thiểu vùng căn cứ theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP .

Cần lưu ý, số tiền vay vốn sẽ được Ngân hàng Chính sách chi trả trực tiếp cho người lao động (bị ngừng việc) hàng tháng, thời hạn giải ngân đến hết ngày 31/7/2020.

Ngoài ra, mặc dù được vay với lãi suất 0% nhưng nếu nợ quá hạn vẫn bị tính lãi với mức 12%/năm

Hướng dẫn này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những nội dung không hướng dẫn tại văn bản này được thực hiện theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg và các quy định của pháp luật hiện hành.

×

blue-check Trình tự thủ tục xây dựng nhà ở để cho thuê của hộ cá nhân tại TP. HCM

Hướng dẫn số 3979/HD-SXD-PTN&TTBĐS ngày 17/4/2020 của Sở Xây dựng TP.HCM hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân về trình tự đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân, người lao động thuê để ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (7 trang)
LuatVietnam

Văn bản hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn TP. HCM thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê với tổng mức đầu tư dưới 20 tỷ đồng.

Đối với trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê với tổng mức đầu tư từ 20 tỷ đồng trở lên, hộ gia đình, cá nhân bắt buộc phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh BĐS và thực hiện dự án theo quy định đối với doanh nghiệp, không áp dụng theo Văn bản này.

Tổng mức đầu tư xây dựng nhà ở được xác định theo suất vốn đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành và cách tính được hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục 1 đính kèm.

Theo hướng dẫn này, hộ gia đình, cá nhân khi đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê với tổng mức vốn dưới 20 tỷ đồng cần phải thực hiện 05 bước thủ tục như sau:

- Bước 1. Làm thủ tục chuyển mục đích sang đất ở (nếu lô đất định xây dựng chưa phải là đất ở).

- Bước 2. Làm thủ tục lập, thẩm định thiết kế cơ sở và thiết kế xây dựng công trình.

- Bước 3. Làm thủ tục xin giấy phép xây dựng (nếu xây nhà trên 7 tầng hoặc tổng mức đầu tư lớn hơn 15 tỷ).

- Bước 4. Thuê tổ chức có đủ điều kiện năng lực để thi công xây dựng.

- Bước 5. Làm thủ tục nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng

×

blue-check Lương đóng BHXH của lao động nước ngoài phải trích nộp 2% phí công đoàn

Hướng dẫn số 05/HD-LĐLĐ ngày 31/3/2020 của Liên đoàn Lao động TP. HCM về một số nội dung liên quan đến đóng kinh phí và đoàn phí công đoàn (6 trang)
LuatVietnam

Liên đoàn Lao động TP. HCM viện dẫn quy định tại Điều 5 Nghị định số 191/2013/NĐ-CP và khoản 1 điều 2 Nghị định số 143/2018/NĐ-CPstatus2 để cho rằng phí công đoàn sẽ được tính đóng cho cả phần lương của lao động nước ngoài thuộc diện tham gia BHXH.

Mức đóng cũng được tính theo mức 2% và "hồi tố" từ tháng 12/2018 (thời điểm Nghị định số 143/2018/NĐ-CPstatus2 có hiệu lực, yêu cầu doanh nghiệp phải đóng BHXH cho lao động nước ngoài)

Về đoàn phí công đoàn, Liên đoàn Lao động Tp. HCM thông báo những người là đoàn viên công đoàn thuộc các trường hợp sau đây được miễn đóng đoàn phí:

+ Đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp từ 01 tháng trở lên.

+ Không có việc làm, không có tiền lương.

+ Nghỉ việc từ 01 tháng trở lên không hưởng lương.

×

blue-check Hướng dẫn nộp lệ phí trước bạ ôtô, xe máy đăng ký tại Tp. HCM và Hà Nội

Hướng dẫn nộp lệ phí trước bạ điện tử ô tô, xe máy (4 trang)
LuatVietnam

Điều cần lưu ý là phải khai chính xác số điện thoại trên tờ khai để nhận tin nhắn thông báo từ cơ quan thuế

×

blue-check Sổ tay hướng dẫn xây dựng nhà ở riêng lẻ tại Tp. HCM

Sổ tay hướng dẫn về việc xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (32 trang)
LuatVietnam

Sổ tay này sẽ hướng dẫn về thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng; các công việc cần làm sau khi có GPXD; các hành vi được cho là vi phạm trật tự xây dựng