LuatVietnamLogo
×

blue-check Quy trình trích xuất phạm nhân

Thông tư Liên tịch số 01/2020/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 17/6/2020 của Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trích xuất phạm nhân, học sinh đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng để phục vụ điều tra, truy tố, xét xử (11 trang)

Thông tư liên tịch có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2020 và thay thế Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTCstatus1 ngày 30/5/2013.

×

blue-check Quy chế phối hợp giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ điều tra

Thông tư Liên tịch số 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP ngày 1/6/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp quy định phối hợp thực hiện một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ (12 trang)

Thông tư áp dụng cho cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Thông tư liên tịch có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2020.

×

blue-check Quy chế phối hợp tống đạt văn bản tố tụng cho đương sự ở nước ngoài

Thông tư Liên tịch số 01/2019/TTLT-TANDTC-BNG ngày 5/12/2019 của Tòa án Nhân dân tối cao - Bộ Ngoại giao quy định về trình tự, thủ tục phối hợp giữa Tòa án nhân dân và Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài để thực hiện một số hoạt động tố tụng dân sự và tố tụng hành chính ở nước ngoài (28 trang)
LuatVietnam

Thông tư quy định trình tự, thủ tục phối hợp giữa Tòa án và Cơ quan đại diện ở nước ngoài để thực hiện một số hoạt động tố tụng dân sự và tố tụng hành chính ở nước ngoài gồm:

- Tống đạt văn bản tố tụng cho đương sự là công dân Việt Nam ở nước ngoài;

- Thông báo văn bản tố tụng cho đương sự ở nước ngoài là công dân Việt Nam, người nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài.

Theo Điều 11 Thông tư này, các đương sự quy định tại Điều 152 Bộ luật tố tụng dân sự và Điều 353 Luật tố tụng hành chính phải nộp tiền tạm ứng chi phí tống đạt, thông báo văn bản tố tụng ra nước ngoài, gồm: tiền cước bưu chính ở trong nước, tiền cước bưu chính ở nước ngoài, phí chuyển tiền qua ngân hàng, tiền dịch văn bản tố tụng và chứng thực chữ ký người dịch.

Tiền tạm ứng chi phí tống đạt, thông báo văn bản tố tụng ra nước ngoài phải nộp bằng USD. Mức tạm ứng cụ thể do Tòa án xác định sau khi được Cơ quan đại diện cung cấp thông tin về mức tiền cước bưu chính ở nước ngoài, số lần tống đạt (Điều 13).

Thông tư liên tịch có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/02/2020.

×

blue-check Thủ tục tố tụng hình sự đối với người chưa thành niên từ 2019

Thông tư Liên tịch số 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH ngày 21/12/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao - Bộ Công an - Bộ Tư pháp - Bộ Lao động thương binh và Xã hội ban hành về phối hợp thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi (11 trang)

Thông tư liên tịch có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/02/2019 và thay thế Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXHstatus1 ngày 12/7/2011.

×

blue-check Bãi bỏ quy định về quản lý công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng

Thông tư Liên tịch số 17/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 20/12/2018 của Bộ Tư pháp - Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ Thông tư liên tịch số 22/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNNPTNTstatus1 ngày 21/11/2014 (3 trang)

Thông tư bãi bỏ Thông tư liên tịch số 22/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNNPTNTstatus1 ngày 21/11/2014 về quản lý công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng.

Thông tư liên tịch có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/02/2019.

×

blue-check Bãi bỏ Thông tư về trách nhiệm hoàn trả tiền bồi thường của nhà nước

Thông tư Liên tịch số 15/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 27/11/2018 của Bộ Tư pháp - Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc bãi bỏ Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTCstatus1 ngày 23/01/2014 (2 trang)

Thông tư bãi bỏ Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTCstatus1 quy định về trách nhiệm hoàn trả tiền bồi thường của người thi hành công vụ.

Thông tư liên tịch có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/01/2019.

Các trường hợp yêu cầu bồi thường đã được cơ quan giải quyết bồi thường thụ lý, giải quyết theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước số 35/2009/QH12status1 thì trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại được thực hiện theo quy định của Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTCstatus1 .

×

blue-check Quy chế mới về phối hợp thống kê hình sự

Thông tư Liên tịch số 05/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP ngày 12/11/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng ban hành quy định về phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện thống kê hình sự (8 trang)

Thông tư liên tịch này quy định việc phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Công an nhân dân, Quân đội nhân dân trong hoạt động lập, đối chiếu và gửi báo cáo thống kê hình sự.

Thông tư liên tịch có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019 và thay thế Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP ngày 01/7/2005.

×

blue-check Quy chế phối hợp giải quyết vụ án hình sự giữa cơ quan điều tra và viện kiểm sát

Thông tư Liên tịch số 04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 19/10/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng quy định về phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự (23 trang)
LuatVietnam

Thông tư quy định về cơ chế phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong quá trình giải quyết vụ án hình sự, gồm các vấn đề sau:

- Thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;

- Khởi tố vụ án; thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố vụ án hình sự;

- Thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự;

- Khởi tố bị can, thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can;

- Tính thời hạn tố tụng trong trường hợp nhập vụ án hình sự, bị can phạm vào tội nặng hơn hoặc nhẹ hơn, khởi tố, điều tra bổ sung về một tội phạm khác;

- Tính thời hạn tạm giam trong trường hợp bị can đã bị tạm giữ;

- Gia hạn thời hạn tạm giam của Viện kiểm sát trong giai đoạn truy tố;

- Gia hạn thời hạn áp dụng, hủy bỏ hoặc thay thế biện pháp ngăn chặn trong giai đoạn điều tra;

- Áp dụng biện pháp bảo lĩnh;

- Áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm;

- Áp dụng biện pháp tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động của pháp nhân thương mại liên quan đến hành vi phạm tội của pháp nhân thương mại;

...

Theo đó, trường hợp qua điều tra xác định được hành vi của bị can phạm vào khoản khác của tội danh đã khởi tố thì quyết định khởi tố vụ án hình sự vẫn được giữ nguyên, không thay đổi (Điều 8).

Nếu một người thực hiện nhiều hành vi phạm tội nhưng cùng một tội danh và bị phát hiện cùng một thời điểm hoặc thực hiện nhiều hành vi phạm tội khác nhau và được phát hiện cùng thời điểm thì chỉ ra một quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với tất cả các lần phạm tội đó (Điều 9).

Trường hợp nhập vụ án hình sự để điều tra thì thời hạn điều tra của vụ án và thời hạn tạm giam bị can sẽ được tính theo tội nặng nhất đã khởi tố (Điều 14).

Thông tư liên tịch có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2018 và thay thế Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 07/9/2005.

×

blue-check Quy chế mới về phối hợp xử lý vụ việc có dấu hiệu tội phạm

Thông tư Liên tịch số 03/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-TTCP ngày 18/10/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Thanh tra Chính phủ quy định về phối hợp giữa Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Cơ quan thanh tra trong việc trao đổi thông tin về tội phạm và giải quyết kiến nghị khởi tố được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra (4 trang)

Thông tư quy định về trình tự, thủ tục, trách nhiệm phối hợp giữa Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Cơ quan thanh tra trong việc trao đổi thông tin về tội phạm và giải quyết kiến nghị khởi tố được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra.

Thông tư liên tịch có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2018 và thay thế Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-VKSTC-TTCP-BCA-BQPstatus1 ngày 22/3/2012.

×

blue-check Điều kiện thụ lý đơn khiếu nại trong tố tụng hình sự

Thông tư Liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 5/9/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc phối hợp thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo (36 trang)
LuatVietnam

Thông tư quy định việc phối hợp thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự (TTHS) về tiếp nhận, phân loại, thụ lý, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự.

Theo đó, đơn khiếu nại quyết định hoặc hành vi của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự chỉ được thụ lý khi đảm bảo đầy đủ các điều kiện sau (Điều 5):

- Nội dung khiếu nại là khiếu nại trong tố tụng hình sự;

- Khiếu nại trong thời hiệu theo quy định tại Điều 471 Bộ luật TTHS, nếu là khiếu nại quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu thì thời hiệu khiếu nại là 3 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định đó;

- Khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, người có thẩm quyền;

- Người khiếu nại phải có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định tố tụng, hành vi tố tụng mà mình khiếu nại;

- Người khiếu nại phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

- Khiếu nại chưa có quyết định giải quyết có hiệu lực pháp luật hoặc chưa có đơn rút khiếu nại của người khiếu nại.

Người khiếu nại có thể tự mình hoặc nhờ người đại diện, luật sư thực hiện quyền khiếu nại.

Thông tư liên tịch có hiệu lực từ ngày 19/10/2018 và thay thế Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTPstatus1 ngày 10/8/2005.

| Chủ đề