LuatVietnamLogo
×

light-check Quy chuẩn về thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ hàng hải

Quy chuẩn Việt Nam QCVN 52:2020/BTTTT ngày 15/9/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ hàng hải (National technical regulation on VHF radiotelephone use for the maritime mobile service) (55 trang)

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu tối thiểu cho thiết bị điện thoại VHF dùng cho thoại và gọi chọn số (DSC), có đầu nối ăng ten bên ngoài.

QCVN 52:2020/BTTTT thay thế QCVN 52:2011/BTTTT

QCVN 52:2020/BTTTT được ban hành kèm theo Thông tư số 25/2020/TT-BTTTT ngày 15/9/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021.

×

light-check Quy chuẩn về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh

Quy chuẩn Việt Nam QCVN 50:2020/BTTTT ngày 3/9/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh (National technical regulation on VHF radiotelephone used on the survival craft) (38 trang)

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu tối thiểu cho điện thoại VHF loại cầm tay hoạt động trong băng tần nghiệp vụ lưu động hàng hải từ 156 MHz đến 174 MHz, phù hợp sử dụng trên phương tiện cứu sinh và có thể dùng trong các tàu thuyền trên biển.

QCVN 50:2020/BTTTT thay thế QCVN 50:2011/BTTTT

QCVN 50:2020/BTTTT được ban hành theo Thông tư số 20/2020/TT-BTTTT ngày 3/9/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021.

×

light-check Quy chuẩn về thông tin địa lý cơ sở

Quy chuẩn Việt Nam QCVN 42:2020/BTNMT ngày 31/8/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về chuẩn thông tin địa lý cơ sở (National technical regulation on basic geographic information) (251 trang)

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định về áp dụng các chuẩn thông tin địa lý cơ sở sau đây:

- Chuẩn mô hình cấu trúc dữ liệu địa lý.

- Chuẩn mô hình khái niệm dữ liệu không gian.

- Chuẩn mô hình khái niệm dữ liệu thời gian.

- Chuẩn phương pháp lập danh mục đối tượng địa lý.

- Chuẩn hệ quy chiếu tọa độ.

- Chuẩn siêu dữ liệu địa lý.

- Chuẩn chất lượng dữ liệu địa lý.

- Chuẩn trình bày dữ liệu địa lý.

- Chuẩn mã hóa trong trao đổi dữ liệu địa lý.

QCVN 42:2020/BTNMT thay thế QCVN 42:2012/BTNMT

QCVN 42:2020/BTNMT được ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BTNMT ngày 31/8/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2021.

×

light-check Quy chuẩn về thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2

Quy chuẩn Việt Nam QCVN 63:2020/BTTTT ngày 20/8/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 (National technical regulation on digital receiver used in DVB-T2 digital terrestrial television broadcasting) (82 trang)

Quy chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật tối thiểu đối với thiết bị thu tín hiệu truyền hình số mặt đất không khóa mã (Free To Air - FTA) theo chuẩn DVB-T2, hỗ trợ SDTV và/hoặc HDTV tại Việt Nam.

QCVN 63:2020/BTTTT thay thế QCVN 63:2012/BTTTT

QCVN 63:2020/BTTTT được ban hành kèm theo Thông tư số 17/2020/TT-BTTTT ngày 20/8/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021.

×

light-check QCVN chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông

Quy chuẩn Việt Nam QCVN 32:2020/BTTTT ngày 17/7/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông (National technical regulation on lightning protection for telecommunication stations and outside cable network) (46 trang)

Quy chuẩn này được áp dụng cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông nhằm hạn chế các thiệt hại do sét gây ra, đảm bảo an toàn cho con người và khả năng cung cấp dịch vụ viễn thông và dịch vụ ứng dụng viễn thông.

QCVN 32:2020/BTTTT thay thế QCVN 32:2011/BTTTT

QCVN 32:2020/BTTTT được ban hành kèm theo Thông tư số 16/2020/TT-BTTTT ngày 17/7/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2021.

×

light-check Quy chuẩn về pin lithium cho thiết bị cầm tay

Quy chuẩn Việt Nam QCVN 101:2020/BTTTT ngày 9/7/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về pin lithium cho thiết bị cầm tay (National technical regulation on lithium batteries for handheld equipments) (35 trang)

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu làm cơ sở kỹ thuật cho việc quản lý, đánh giá chất lượng pin lithium cho các thiết bị cầm tay gồm pin lithium rời hoặc lắp trong điện thoại di động, máy tính bảng và máy tính xách tay.

QCVN 101:2020/BTTTT thay thế QCVN 101:2016/BTTTT

QCVN 101:2020/BTTTT được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BTTTT ngày 9/7/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021.

×

light-check Quy chuẩn về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu English attachment

Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01:2020/BCT ngày 30/6/2020 của Bộ Công thương về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu (National technical regulation on design requirements for petrol filling stations) (22 trang)

Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật cơ bản trong thiết kế xây dựng mới, đóng mới, cải tạo mở rộng, hoán cải các cửa hàng xăng dầu trên mặt đất và trên mặt nước thuộc chủ quyền của Việt Nam.

QCVN 01:2020/BCT thay thế QCVN 01:2013/BCT và QCVN 10:2015/BCT

QCVN 01:2020/BCT được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BCT ngày 30/6/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021.

×

light-check Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm bơm nước chữa cháy

Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2020/BCA ngày 26/5/2020 của Bộ Công an về trạm bơm nước chữa cháy (National technical regulation on stationary pumps for fire protection) (32 trang)
LuatVietnam

Quy chuẩn này quy định về yêu cầu an toàn, kỹ thuật đối với trạm bơm nước chữa cháy cố định trong các giai đoạn thiết kế, lắp đặt, vận hành, nghiệm thu, kiểm tra, bảo dưỡng, quản lý.

Các công trình sau đây khi thiết kế, lắp đặt, bảo dưỡng, vận hành trạm bơm nước chữa cháy cố định thực hiện theo Quy chuẩn này: Nhà cao trên 10 tầng; nhà công cộng tập trung đông người, gara, nhà sản xuất, kho có diện tích trên 18.000 m2.

Cùng với việc áp dụng Quy chuẩn này còn phải tuân theo các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy quy định trong các tài liệu khác có liên quan.

Quy chuẩn này được ban hành kèm theo Thông tư số 52/2020/TT-BCA ngày 26/6/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/10/2020.

×

light-check Quy chuẩn về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam

Quy chuẩn Việt Nam QCVN 39:2020/BGTVT ngày 17/4/2020 của Bộ Giao thông Vận tải về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam (National technical regulation on Vietnam Inland Navigation Aids) (68 trang)

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật cơ bản của báo hiệu đường thủy nội địa được lắp đặt trên các tuyến đường thủy nội địa Việt Nam.

QCVN 39:2020/BGTVT thay thế QCVN 39:2011/BGTVT

QCVN 39:2020/BGTVT được ban hành kèm theo Thông tư số 08/2020/TT-BGTVT ngày 17/4/2020, có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2020.

×

blue-check Quy chuẩn về an toàn cháy cho nhà và công trình English attachment

Quy chuẩn Việt Nam QCVN 06:2020/BXD ngày 6/4/2020 của Bộ Xây dựng về an toàn cháy cho nhà và công trình (National technical regulation on fire safety of building and construictions) (147 trang)
LuatVietnam

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho gian phòng, nhà và các công trình xây dựng và bắt buộc áp dụng trong tất cả các giai đoạn xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa hay thay đổi công năng, đồng thời quy định phân loại kỹ thuật về cháy cho các nhà, phần và bộ phận của nhà, cho các gian phòng, cấu kiện xây dựng và vật liệu xây dựng.

QCVN 06:2020/BXD thay thế QCVN 06:2010/BXD

QCVN 06:2020/BXD được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BXD ngày 6/4/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020.