LuatVietnamLogo
×

blue-check Chiến lược phát triển Kiếm toán Nhà nước đến năm 2030

Nghị quyết số 999/2020/UBTVQH14 ngày 16/9/2020 của UBTV Quốc hội về việc ban hành Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2030 (giai đoạn 2021-2030) (15 trang)

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 16/9/2020.

×

blue-check Bổ sung các quy hoạch quốc gia, quy hoạch tỉnh, vùng theo Nghị quyết số 110/NQ-CP

Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ về việc bổ sung các quy hoạch tại Phụ lục Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 của Luật Quy hoạch ban hành kèm theo Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 của Chính phủ (6 trang)
×

blue-check Về giải pháp đẩy mạnh phát triển các vùng kinh tế trọng điểm

Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/9/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển các vùng kinh tế trọng điểm (9 trang)
×

blue-check Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 8/2020 English attachment

Nghị quyết số 129/NQ-CP ngày 11/9/2020 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2020 (10 trang)
×

blue-check Định hướng phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030

Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 3/9/2020 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (35 trang)

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

×

blue-check Nghị quyết Chính phủ tháng 8/2020: bằng lái xe sẽ được cấp 12 điểm/năm để trừ cho mỗi vi phạm

Nghị quyết số 123/NQ-CP ngày 31/8/2020 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2020 (4 trang)
LuatVietnam

Liên quan đến Giấy phép lái xe, Chính phủ đồng ý với các quy định sau:

1. Quy định về điểm của giấy phép lái xe là một biện pháp quản lý hành chính (không phải là một hình thức xử phạt hành chính) theo hướng giấy phép lái xe được cấp 12 điểm/01 năm, nếu trong 01 năm mà bị trừ hết điểm thì phải thi lại giấy phép lái xe, còn nếu không trừ hết điểm thì phải cấp lại 12 điểm để áp dụng cho năm kế tiếp hoặc trong 01 năm mà không có vi phạm thì phải được cộng điểm, tức là phải có hình thức cộng lại điểm (hoặc khôi phục điểm) cho giấy phép lái xe hàng năm;

2. Chính phủ sẽ quy định cụ thể các hành vi, nhóm hành vi vi phạm trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong nghị định xử phạt vi phạm hành chính có liên quan.

×

blue-check Về việc xây dựng Nghị định quản lý giống cây trồng lâm nghiệp

Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 10/8/2020 của Chính phủ về việc xây dựng Nghị định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp (2 trang)

Nghị quyết này giao Bộ Nông nghiệp chủ trì xây dựng Nghị định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp để trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV/2020.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

×

blue-check Về việc truy nộp thuế TNDN của cơ sở xã hội hóa và hiệu lực thi hành của các Nghị định về thuế

Nghị quyết số 118/NQ-CP ngày 10/8/2020 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2020 (10 trang)
LuatVietnam

Tại phiên họp tháng 7/2020, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn các tiêu chí, tiêu chuẩn nhằm xác định ưu đãi thuế dành cho cơ sở xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường. Sau khi có Thông tư này, những cơ sở không đạt chuẩn sẽ phải truy nộp số thuế TNDN đã được ưu đãi, tuy nhiên không bị phạt chậm nộp và không bị xem là vi phạm về thuế.

Cũng tại phiên họp này, Chính phủ đồng ý rằng hiệu lực thi hành của toàn bộ nội dung Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (số 38/2019/QH14) là sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành (theo đề xuất của Bộ Tài chính)

×

blue-check Các giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ

Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 6/8/2020 của Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ (18 trang)

Nghị quyết này nhằm thúc đẩy sự phát triển các ngành: điện tử, cơ khí trọng điểm, sản xuất lắp ráp ô tô, dệt may, da giầy, công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp quốc phòng

×

blue-check Giảm thuế BVMT xăng máy bay trong 5 tháng cuối năm 2020 English attachment

Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14 ngày 27/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14status2 ngày 26/9/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường (1 trang)
LuatVietnam

Nghị quyết này giảm thuế bảo vệ môi trường đối với "Nhiên liệu bay" từ mức 3.000 đ/lít xuống còn 2.100 đ/lít, áp dụng trong 5 tháng cuối năm 2020 từ 1/8 đến hết 31/12/2020.

Từ 1/1/2021, mức thuế BVMT mặt hàng này trở lại như cũ: 3.000 đ/lít

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2020.

Nghị quyết | Chủ đề