LuatVietnamLogo
×

blue-check Công ước số 105 về Xóa bỏ lao động cưỡng bức English attachment

Công ước số 105 về Xóa bỏ lao động cưỡng bức (1957) (3 trang)
LuatVietnam

Toàn văn bản Công ước được đính kèm tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 104/2020/QH14 ngày 8/76/2020.

Theo Công ước, việc bắt buộc lao động như một biện pháp lao động hoặc như là sự trừng phạt vì tham gia đình công sẽ bị xem là lao động cưỡng bức và bị cấm đoán

×

blue-check Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVIPA) English attachment

Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVIPA) (102 trang)
×

blue-check Những điểm chính của Hiệp định EVFTA English attachment

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) (3460 trang)
LuatVietnam

Hiệp định này bao gồm các chương:

Chương 1. Mục tiêu và Định nghĩa chung

Chương 2. Đối xử Quốc gia và Mở cửa thị trường hàng hóa

Chương 3. Phòng vệ Thương mại

Chương 4. Hải quan và Tạo thuận lợi hóa thương mại

Chương 5. Các rào cản kỹ thuật trong thương mại (TBT)

Chương 6. Các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm (SPS)

Chương 7. Hàng rào phi thuế đối với thương mại và đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo

Chương 8. Tự do hóa Đầu tư, Dịch vụ và Thương mại điện tử

Chương 9. Mua sắm công

Chương 10. Chính sách cạnh tranh

Chương 11. Doanh nghiệp nhà nước

Chương 12. Sở hữu trí tuệ

Chương 13. Thương mại và Phát triển bền vững

Chương 14. Tính minh bạch

Chương 15. Giải quyết tranh chấp

Chương 16. Hợp tác và Xây dựng năng lực

Chương 17. Thể chế, tổng quát và điều khoản cuối cùng

Trong đó, nội dung đáng lưu ý là các cam kết về thuế quan mà Việt Nam và EU dành cho nhau quy định tại chương II, bao gồm các cam kết cụ thể về việc loại bỏ thuế quan theo từng dòng thuế và các vấn đề liên quan tới chính sách hải quan, thuế XNK, giấy phép XNK đối với hàng hóa XNK giữa Việt Nam và EU.

×

blue-check Hiệp định EVIPA

Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVIPA) (195 trang)
×

blue-check Hiệp định thuế Việt Nam - Croatia English attachment

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Croatia về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập (18 trang)
×

blue-check Hiệp định thuế Việt Nam - Macao English attachment

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính quyền khu hành chính đặc biệt Macao của Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập (17 trang)

Hiệp định được làm tại Macao ngày 16/04/2018.

×

blue-check Hiệp định thuế Việt Nam - Cam-pu-chia English attachment

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Cam-pu-chia về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập (27 trang)

Hiệp định được làm tại Hà Nội ngày 31/3/2018.

×

blue-check Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) English attachment

Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) (7 trang)
×

blue-check Hiệp định tránh đánh thuế Việt Nam - Latvia English attachment

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Lát-vi-a về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập (21 trang)

Hiệp định được làm tại Ri-ga ngày 19/10/2017.

×

blue-check Hiệp định tránh đánh thuế Việt Nam - Panama English attachment

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước cộng hòa Pa-na-ma về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập (23 trang)

Hiệp định này được ký kết tại Hà Nội vào ngày 30/8/2016.

Hiệp định - Điều ước quốc tế | Chủ đề