LuatVietnamLogo

Hướng dẫn tải về các bản hợp nhất thay đổi của LuatVietnam

Posted: 16/11/2016 | Latest updated: 18/6/2019 9:13:54 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 4734

LuatVietnamMột văn bản nếu sau đó có sửa đổi, bổ sung sẽ được LuatVietnam biên tập trong một bản hợp nhất nhằm lồng ghép các sửa đổi, bổ sung vào một tập tin (file) duy nhất. Điều này giúp bạn đọc tham chiếu trực tiếp các điểm sửa đổi, bổ sung của một văn bản tại thời điểm mà bản hợpnhất đó hình thành
Một văn bản có thể có nhiều bản hợp nhất tùy theo số lần thay đổi của nó sau khi ban hành. Đơn cử như Thông tư 219/2013/TT-BTC hiện có đến 6 bản hợp nhất tương ứng với 6 lần thay đổi tại các Thông tư gồm: 119/2014/TT/BTC, 151/2014/TT/BTC, 26/2015/TT/BTC, 193/2015/TT/BTC, 130/2016/TT/BTC, 173/2016/TT/BTC
Với các bản hợp nhất của LuatVietnam, chúng tôi có một số các quy ước riêng về cách đặt tên file, tô màu đoạn văn bản… Hãy dành ít thời gian tham khảo các hướng dẫn dưới đây trước khi tải về các bản hợp nhất thay đổi của LuatVietnam

Vị trí tải về

Một văn bản nếu có sửa đổi, bổ sung, ngay tại mục File đính kèm, bạn sẽ thấy xuất hiện khung dữ liệu “Tải về các bản hợp nhất thay đổi”, xem hình:

 

Số lượng các bản hợp nhất sẽ tự động tăng nếu về sau có phát sinh thêm văn bản sửa đổi, bổ sung cho văn bản hiện hành

 

Quy ước đặt tên file

 

Trong đó:

  • TT219_31122013BTC: là tên file giúp nhận biết đây là Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 ban hành ngày 31/12/2013
  • Rev.6: lần thay đổi thứ 6
  • 173/2016/TT/BTC: được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 173/2016/TT-BTC
  • 15/12/2016: ngày có hiệu lực áp dụng của Thông tư 173/2016/TT-BTC

Với quy ước đặt tên file như trên, khi gọi mở file, bạn sẽ hiểu ngay thời điểm áp dụng của bản hợp nhất đó. Vị dụ, nếu bạn đang xem file TT219_31122013BTC[Rev.3, 26/2015/TT/BTCstatus2 , 01/01/2015].doc , bạn sẽ biết bản hợp nhất này được cập nhật lần thứ 3 theo Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 , có hiệu lực từ 01/01/2015

 

Quy ước tô màu

Ngay tại trang 1 của văn bản, chúng tôi sẽ đặt các khung màu ghi thông tin về các lần thay đổi trước đó và hiện hành

 

Theo như hình trên, bạn đang xem BẢN THAY ĐỔI LẨN THỨ 3 của Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 theo Thông tư số 26/2015/TT-BTCstatus2 . Các nội dung thay đổi sẽ đánh dấu cùng màu với khung thông tin tương ứng.

 

Theo như hình trên, nội dung được tô màu vàng đậm được hiểu là sửa đổi theo Thông tư số 26/2015/TT-BTCstatus2 , áp dụng từ 1/1/2015

 

Phần nội dung tô màu vàng nhạt được hiểu là sửa đổi theo Thông tư số 119/2014/TT-BTCstatus2 , áp dụng từ 1/9/2014

Một số điều khoản có thể bị bãi bỏ, chúng tôi gạch giữa đoạn văn bản đó và ghi kèm nguồn để tiện truy vấn, xem hình:

 

Theo như hình trên, Khoản 3 Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 đã được bãi bỏ kể từ ngày 1/1/2015 theo công bố tại Khoản 7 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTCstatus2

Download bản hướng dẫn trong file PDF: http://luatvietnam.net/download/[LVN-HDSD]-Ban-hop-nhat-thay-doi.pdf

 

Hỗ trợ

Nếu bạn gặp trở ngại trong việc sử dụng LuatVietnam, hãy gọi cho chúng tôi vào giờ làm việc theo số (08) 3948.5726. Ngoài giờ làm việc, xin gọi: 091 9878 098.

LuatVietnam

 
LuatVietnam
idea Vui lòng ghi rõ Nguồn: luatVietnam.net khi đăng tải lại bài viết này