LuatVietnamLogo

Ghép nối các cặp văn bản có mối tương quan về quy định và chế tài

Posted: 12/4/2019 | Latest updated: 18/6/2019 9:04:17 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 4695

LuatVietnamTừ tháng 4/2019, LuatVietnam đã được bổ sung tính năng liên kết động giữa các cặp văn bản có mối tương quan về "quy định" và "chế tài". Tính năng này giúp bạn tìm thấy ngay văn bản về xử phạt vi phạm hành chính khi truy cập một Nghị định về ngành nghề hay lĩnh vực nào đó. Ở chiều ngược lại, khi truy cập một Nghị định về xử phạt VPHC, bạn sẽ biết nó áp dụng cho một hoặc các Nghị định có liên quan

Giả sử, nếu đang truy cập đến Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, bạn sẽ thấy ngay "Quy định chế tài" của lĩnh vực này là Nghị định số 50/2016/NĐ-CP:

 

Ở chiều ngược lại, nếu đang truy cập Nghị định số 50/2016/NĐ-CP, bạn sẽ thấy nó được áp dụng cho nhiều Nghị định ở nhiều lĩnh vực khác nhau:

 

Ngoài ra, một Nghị định về một ngành nghề hay lĩnh vực cũng có thể có nhiều quy định chế tài. Ví dụ, hoạt động kinh doanh đa cấp được quy định xử phạt tại một loạt các văn bản dưới đây:

 

Hy vọng với tính năng mới này, bạn sẽ không mất nhiều thời gian để truy tìm những quy định xử phạt nhằm xác định vấn đề hiện hành có sự chế tài hay chưa.

 
LuatVietnam
idea Vui lòng ghi rõ Nguồn: luatVietnam.net khi đăng tải lại bài viết này
 

The site vietlawonline.com is to use for outside of Vietnam only