Văn bản pháp luật

Hàng đặt gia công tại DNCX chịu thuế như thế nào? English attachment
Công văn số 5589/TCHQ-TXNK ngày 21/8/2020 của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế đôi với doanh nghiệp chế xuất (3 trang)
Posted: 25/8/2020 11:06:59 AM | Latest updated: 12/10/2020 11:11:31 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5035 | Vietlaw: 479
LuatVietnam

Trường hợp doanh nghiệp trong nội địa đặt gia công tại DNCX, thành phẩm nhận về sẽ phải chịu thuế nhập khẩu và thuế GTGT.

Tuy nhiên, trị giá thuế nhập khẩu áp dụng theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTCstatus2 , tức chỉ tính trên đơn giá gia công và trị giá nguyên vật liệu do bên nhận gia công tự cung ứng (nếu có); thuế GTGT cũng tính trên trị giá tính thuế nhập khẩu cộng (+) với thuế nhập khẩu (Khoản 3 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 )

DNCX nếu đưa hoặc nhận gia công từ DNCX khác thì thuế XNK và thuế GTGT đều được miễn.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Thông tin
Đăng tảiBản tin LuatVietnam số 5035
Tệp đính kèm
Printed at Thursday, October 22, 2020 6:20:36 AM (GMT+8)