Văn bản pháp luật

Chuyển công ty khác phải đăng ký lại người phụ thuộc English attachment
Công văn số 3488/TCT-DNNCN ngày 25/8/2020 của Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2019 (2 trang)
Posted: 26/8/2020 3:12:15 PM | Latest updated: 7/9/2020 9:56:22 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5033 | Vietlaw: 474
LuatVietnam

Theo quy định tại điểm c.2.3 khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 , người nộp thuế được tính giảm trừ người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng. Nếu quên chưa đăng ký giảm trừ trong năm thì khi quyết toán thuế sẽ được tính lại.

Lưu ý, theo điểm i khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 , hồ sơ đăng ký giảm trừ người phụ thuộc phải nộp lại khi thay đổi nơi làm việc.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Thông tin
Đăng tảiBản tin LuatVietnam số 5033
Tệp đính kèm
Printed at Thursday, October 22, 2020 5:04:55 AM (GMT+8)