LuatVietnam

red-check Điều kiện hỗ trợ thu nhập cho doanh nghiệp và người lao động (đợt dịch thứ 4) English attachment

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTgstatus2 ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (55 trang)
Posted: 8/7/2021 7:05:57 AM | Latest updated: 21/6/2022 10:06:29 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5251 | Vietlaw: 519
LuatVietnam

Quyết định này quy định cụ thể các đối tượng, điều kiện hỗ trợ, mức hỗ trợ và hồ sơ thủ tục xét duyệt các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động gặp khó khăn do dịch theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021.

Bao gồm:

- Miễn đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 12 tháng, kể từ 1/7/2021 - 30/6/2022.

- Hoãn đóng quỹ hưu trí, tử tuất 6 tháng, kể từ thời điểm nộp hồ sơ.

- Hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề 1,5 triệu/tháng/người lao động trong thời gian tối đa 6 tháng.

- Hỗ trợ 1.855.000 đồng cho người bị tạm hoãn HĐLĐ hoặc nghỉ việc không lương từ 15 ngày - dưới 1 tháng trong thời gian từ 1/5 - 31/12/2021.

- Hỗ trợ 3.710.000 đồng cho người bị tạm hoãn HĐLĐ hoặc nghỉ việc không lương từ 1 tháng trở lên hoặc bị chấm dứt HĐLĐ nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời gian từ 1/5 - 31/12/2021.

- Hỗ trợ 1.000.000 đồng cho người phải ngừng việc do bị cách ly y tế hoặc ở trong các khu vực bị phong tỏa từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ 1/5 - 31/12/2021.

- Hỗ trợ bổ sung 1.000.000 đồng cho người lao động ngừng việc, mất việc đang mang thai và 1.000.000 đồng/trẻ nếu đang nuôi con dưới 6 tuổi.

- Hỗ trợ 3.710.000 đồng cho đạo diễn, diễn viên, họa sĩ,...phải tạm dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên trong thời gian từ 1/5 - 31/12/2021.

- Hỗ trợ 3.000.000 đồng/hộ kinh doanh phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ 1/5 - 31/12/2021.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ghi chú về sửa đổi, bổ sung
Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 6/11/2021.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 7-Jul-2021
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5251

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu