LuatVietnam

stop-check Được phép tự in Hóa đơn bằng máy tính English attachment

Nghị định số 51/2010/NĐ-CPstatus1 ngày 14/5/2010 của Chính phủ Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (19 tr.)
Posted: 20/7/2011 2:56:00 PM | Latest updated: 5/11/2021 7:20:15 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 2498
LuatVietnam

Nghị định này quy định việc lập hóa đơn khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ; quy định các điều kiện để doanh nghiệp được in và sử dụng hóa đơn tự in; quy định việc cấp phát hóa đơn lẻ tại các Chi cục Thuế; quy định các mức xử phạt bằng tiền đối với các hành vi vi phạm về sử dụng hóa đơn và đặt in hóa đơn

Theo Nghị định này, không bắt buộc phải lập hóa đơn cho mỗi lần bán hàng dưới 200.000 đồng, trừ khi khách hàng có yêu cầu. Tuy nhiên, cuối ngày bán hàng, đơn vị bán hàng phải lập hóa đơn cho tổng giá trị hàng đã bán ra mà chưa lập hóa đơn. Tờ hóa đơn "tổng" này sẽ được lưu giữ tại cuốn hóa đơn.

Nghị định này cũng cho phép các doanh nghiệp bán hàng có thể tự in hóa đơn trực tiếp từ phần mềm máy tính hoặc từ máy tính tiền. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải đảm bảo là có phần mềm bán hàng gắn liền với phần mềm kế toán. Với quy định mới tại Nghị định này thì khái niệm "Hóa đơn tự in" sẽ được hiểu là hóa đơn do doanh nghiệp tự in bằng các thiết bị máy tính của chính mình. Ngược lại, hóa đơn được in theo mẫu đăng ký với cơ quan thuế sẽ được xem là "Hóa đơn đặt in"

Nghị định có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 01/01/2011 và thay thế Nghị định 89/2002/NĐ-CPstatus1 ngày 07/11/2002

Ghi chú về hiệu lực
  • Chương V Nghị định này hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/11/2013, xem quy định mới tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CPstatus2 ngày 24/9/2013.
  • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 04/2014/NĐ-CPstatus1 ngày 17/1/2014.
  • Hết hiệu lực kể từ ngày 01/11/2020, thay thế bằng Nghị định số 119/2018/NĐ-CPstatus2 ngày 12/9/2018.
  • Được gia hạn hiệu lực đến 30/6/2020 theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CPstatus2 ngày 19/10/2020
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

red-check 109/2013/NĐ-CPQuy định mức phạt hành chính trong lỉnh vực hóa đơn, quản lý giá và kê khai lệ phí English attachment

Thông tin

Hiệu lực 1-Jan-2011
Hết hiệu lực 30-Jun-2022
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 2498
Văn bản thay thế

follow 123/2020/NĐ-CP status2 - Quy định về hóa đơn điện tử: cho phép hóa đơn giấy tồn tại đến 30/6/2022 English attachment

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND51_14052010CP[EN].pdf

Dòng thời gian

Hóa đơn

blue-check Công ty Cổ phần ATIS được phép cung cấp dịch vụ HĐĐT
blue-check Cách xử lý sai sót cho hóa đơn phát hành theo quy định cũ
blue-check Hóa đơn phải thể hiện chi tiết chủng loại hàng hóa nếu bán mặt hàng có nhiều chủng loại
blue-check Những điều cần biết về chương trình "Hóa đơn may mắn"
blue-check Thể lệ Chương trình "Hóa đơn may mắn" tại TP. HCM kỳ mở thưởng đầu tiên năm 2022
blue-check Mua hàng của cá nhân không kinh doanh được miễn hóa đơn
blue-check Kê khai thuế hóa đơn theo ngày lập
blue-check Cách xử lý khi phát hiện hóa đơn bản giấy có sai sót
blue-check Hóa đơn sai số tiền có thể lập hóa đơn điều chỉnh hoặc hóa đơn mới thay thế
blue-check Sửa đổi cấu trúc dữ liệu và mã cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử
blue-check Thông tin về chương trình "Hóa đơn may mắn" do Cục thuế Hà Nội tổ chức
blue-check Giải đáp về sử dụng HĐĐT và bảng kê
blue-check Các khoản chiết khấu và khuyến mại phải ghi rõ trên HĐĐT
blue-check Sau 1/7/2022, chứng từ khấu trừ thuế TNCN không cần đăng ký với cơ quan thuế
blue-check Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp sử dụng hóa đơn bán hàng cho hàng xuất khẩu
blue-check Ngành Thuế sẽ quay thưởng "Hóa đơn may mắn" hàng quý kể từ quý II/2022
blue-check DNCX nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp sử dụng hóa đơn bán hàng điện tử cho hàng xuất khẩu
blue-check Quy trình đăng ký sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền
blue-check Điều chỉnh doanh thu của hóa đơn giấy trước đó phải thông báo cho cơ quan thuế được biết
blue-check Phải gửi lại Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT nếu có thay đổi thông tin đăng ký sử dụng HĐĐT