LuatVietnam

stop-check Từ 5/11/2010: Lãi suất cơ bản VND tăng lên 9% English attachment

Quyết định số 2619/QĐ-NHNNstatus1 ngày 5/11/2010 của Ngân hàng Nhà nước Về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam (1 tr.)
Posted: 21/4/2011 2:55:00 PM | Latest updated: 18/7/2013 1:58:02 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 2619
LuatVietnam

Theo Quyết định này, lãi suất cơ bản Đồng Việt Nam tăng từ 8% lên 9%. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2010 và thay thế Quyết định số 2561/QĐ-NHNNstatus1 ngày 27 tháng 10 năm 2010

Ghi chú về hiệu lực
Hết hiệu lực kể từ ngày 01/12/2010, xem quy định mới tại Quyết định số 2868/QĐ-NHNN ngày 29/11/2010
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
blue-check 3572/BHXH-THUTăng mức phạt chậm đóng phí BHYT lên 0,75%/tháng
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 5-Nov-2010
Hết hiệu lực 1-Dec-2010
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 2619
ReplaceDocument

follow 2868/QĐ-NHNN - Tháng 12/2010: Lãi suất cơ bản VND vẫn giữ mức 9%/năm English attachment

Tệp đính kèm
enflag pdficon QD2619_05112010-NHNN[EN].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Lãi suất