LuatVietnam

stop-check Tăng mức xử phạt vi phạm về Hợp đồng lao động và BHXH English attachment

Nghị định số 95/2013/NĐ-CPstatus1 ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (40 trang)
Posted: 26/8/2013 9:54:54 AM | Latest updated: 13/5/2022 1:06:10 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 3307 | Vietlaw: 111
LuatVietnam

Nghị định này quy định mức phạt vi phạm hành chính, áp dụng từ ngày 10/10/2013, trong ba lĩnh vực gồm lao động, bảo hiểm xã hội và đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Theo đó, mức phạt tiền đối với vi phạm hành chính trong các lĩnh vực nêu trên đều tăng so với hiện hành

Cụ thể, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực BHXH lên đến 75 triệu đồng, thay vì mức cũ là 30 triệu đồng.

Riêng lĩnh vực lao động, Nghị định bổ sung thêm mức phạt tiền đối với một số hành vi như sau:

- Không ký HĐLĐ bằng văn bản với người lao động làm việc từ 3 tháng trở lên (từ 500.000 đến 20 triệu đồng)

- Giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao đồng (từ 20 triệu đến 25 triệu đồng)

- Yêu cầu người lao động thử việc quá 1 lần, trả lương thử việc dưới 85% (từ 2 triệu đến 5 triệu đồng)

- Không có giấy phép cho thuê lại lao động (từ 50 đến 75 triệu đồng)

- Không đối thoại tại nơi làm việc định kỳ 3 tháng/lần (từ 2 đến 5 triệu đồng)

- ....

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2013. Bão bỏ các văn bản sau:

- Nghị định số 47/2010/NĐ-CPstatus1 ngày 06/5/2010 về xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động;

- Nghị định 86/2010/NĐ-CPstatus1 ngày 13/8/2010 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

- Nghị định số 144/2007/NĐ-CPstatus1 ngày 10/9/2007 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Ghi chú về hiệu lực
  • Xem thêm phần đính chính Điều 4 của Nghị định này tại Công văn số 1605/TTg-KGVX ngày 9/10/2013.
  • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 88/2015/NĐ-CPstatus1 ngày 7/10/2015.
  • Hết hiệu lực kể từ ngày 15/4/2020, thay thế bằng Nghị định số 28/2020/NĐ-CPstatus1 ngày 1/3/2020.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 10-Oct-2013
Hết hiệu lực 15-Apr-2020
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 3307
Văn bản thay thế

follow 28/2020/NĐ-CP status1 - Mức phạt VPHC về HĐLĐ, BHXH English attachment

Tệp đính kèm
enflag pdficon ND95_22082013CP[ENGLISH].pdf
Các bản hợp nhất thay đổi
Thay đổi lần 1: ND95_22082013CP[Rev.1, 1605/TTg/KGVX, 09/10/2013].doc
Thay đổi lần 2: ND95_22082013CP[Rev.2, 88/2015/ND/CP, 25/11/2015].doc
Dòng thời gian

Vi phạm hành chính