LuatVietnam

red-check Quy trình đóng và hưởng BHXH English attachment

Quyết định số 595/QĐ-BHXHstatus2 ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN); cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (55 trang)
Posted: 4/5/2017 9:38:06 AM | Latest updated: 10/6/2022 6:06:07 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 4212 | Vietlaw: 330
LuatVietnam

Quy trình này hướng dẫn về đối tượng, mức đóng, phương thức đóng và hồ sơ đóng, hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và BHTNLĐ, BNN.

Theo đó, một trong những điểm mới đáng lưu ý của Văn bản này là tách riêng quy trình đóng hưởng BHTNLĐ, BNN với quy trình đóng hưởng BHXH.

Ngoài ra, về đối tượng đóng BHXH và BHTNLĐ, BNN có bổ sung quy định miễn đóng đối với người giúp việc gia đình (khoản 4 Điều 4).

Về mức đóng BHXH, phía doanh nghiệp chỉ còn đóng 17% vào quỹ BHXH, còn 1% phải đóng vào quỹ BHTNLĐ, BNN (kể từ ngày 1/6/2017 là 0,5%), thay vì trước đây đóng tất cả 18% vào quỹ BHXH (Điều 5, 22). Riêng mức đóng BHYT và BHTN không thay đổi (Điều 14, Điều 18).

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2017 và thay thế Quyết định số 959/QĐ-BHXHstatus1 ngày 09/9/2015. Các văn bản quy định do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành trước đây trái với Quyết định này đều hết hiệu lực.

Ghi chú về sửa đổi, bổ sung
  • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 888/QĐ-BHXHstatus2 ngày 16/7/2018.
  • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ tại Quyết định số 505/QĐ-BHXHstatus2 ngày 27/3/2020.
  • Mẫu D02-TS ban hành kèm theo Quyết định này hết hiệu lực kể từ ngày 18/8/2020, thay thế bằng Mẫu D02-LT ban hành kèm theo Quyết định số 1040/QĐ-BHXH ngày 18/8/2020.
  • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 3 Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định này tại Quyết định số 811/QĐ-BHXH ngày 16/8/2021.
  • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 1188/QĐ-BHXH ngày 24/5/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
blue-check 1188/QĐ-BHXHSổ BHXH và thẻ BHYT sẽ phát hành dưới dạng file có chữ ký số
blue-check 1705/CNTT-PMCác bước điều chỉnh thông tin tài khoản giao dịch BHXH của cá nhân
blue-check 811/QĐ-BHXHCó thể đổi hoặc cấp lại thẻ BHYT tại cơ quan BHXH bất kỳ English attachment
blue-check 185/BHXH-QLTĐiều kiện và thủ tục chuyển nơi tham gia BHXH (cho doanh nghiệp tại TP. HCM)
blue-check 1040/QĐ-BHXHThay mới mẫu Báo cáo khai trình sử dụng lao động và tham gia BHXH
blue-check 2089/VBHN-BHXH[Hợp nhất] - Quy trình đóng và hưởng BHXH
red-check 505/QĐ-BHXHĐiều chỉnh một số quy trình BHXH English attachment
blue-check 515/QĐ-BHXHQuy trình quản lý mã số BHXH English attachment
blue-check 3868/BHXH-BTSáp nhập doanh nghiệp, kê khai điều chỉnh BHXH như thế nào?
stop-check 618/QĐ-BHXHThay mới mẫu Thông báo kết quả đóng BHXH (mẫu C12-TS)
stop-check 346/QĐ-BHXHQuy trình cấp mã số BHXH English attachment
red-check 888/QĐ-BHXHSửa đổi Quy trình đóng BHXH và tính lãi chậm đóng English attachment
stop-check 772/QĐ-BHXHThủ tục đóng và hoàn trả tiền BHXH
blue-check 2424/BHXH-CSTVề gia hạn thẻ BHYT năm 2018 tại TP. HCM
blue-check 2123/TB-BHXH18 Phiếu giao nhận hồ sơ mới trong lĩnh vực BHXH
blue-check 2074/TB-BHXHBan hành mới và điều chỉnh một số quy trình BHXH tại TP.HCM
blue-check 2055/BHXH-QLTHướng dẫn lập hồ sơ truy đóng BHXH
blue-check 2252/BHXH-QLTQuy trình rà soát cấp mã số BHXH và đổi thẻ BHYT tại Hà Nội
blue-check 3799/BHXH-BTQuy trình bổ sung thông tin để cấp mã số BHXH
blue-check 1734/BHXH-QLTMột số lưu ý về đối tượng và mức đóng BHXH English attachment
blue-check 1644/BHXH-QLTHướng dẫn đóng và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT tại Hà Nội
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 1-May-2017
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 4212
Tệp đính kèm
enflag pdficon QD595_14042017BHXH[EN].pdf
Dòng thời gian

Bảo hiểm xã hội