LuatVietnamLogo

blue-check Tăng lương cơ sở lên 1.490.000 đồng/tháng kể từ 1/7/2019 English attachment

Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 9/5/2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (4 trang)
Posted: 13/5/2019 6:23:39 AM | Latest updated: 28/7/2020 4:40:53 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 4708 | Vietlaw: 406

LuatVietnam

Kể từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công viên chức nhà nước sẽ được điều chỉnh tăng từ 1.390.000 lên 1.490.000 đồng/tháng.

Theo Điều 3 Nghị định này, mức lương cơ sở được dùng làm căn cứ để:

a) Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, công viên chức;

b) Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

c) Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Đặc biệt, mức trần đóng BHXH (20 tháng lương cơ sở) sẽ tăng từ mức 27,8 triệu lên 29,8 triệu/tháng. Phụ cấp thai sản (2 tháng lương cơ sở) cũng tăng từ 2,78 triệu lên 2,98 triệu đồng.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2019, thay thế Nghị định số 72/2018/NĐ-CPstatus1 ngày 15/5/2018

Tại Kết luận số 77-KL/TW ngày 5/6/2020: "Trước mắt chưa triển khai điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lương hưu từ ngày 01/7/2020"
KimPhung
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Thông tin
Hiệu lực1/7/2019 (d/m/yyyy)
Đăng tảiBản tin LuatVietnam số 4708
Tệp đính kèm
Văn bản có liên quan
blue-check Văn bản khác 77-KL/TW - Về việc phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19

Xem thêm:

nexto  Tăng lương tối thiểu vùng 2019 English attachment (18/11/2019) status1

nexto  Thủ tục thanh toán viện phí đồng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở (TP.HCM) (26/11/2018) 

nexto  Từ 1/7/2019, lương cơ sở sẽ tăng lên 1.490.000 đ/tháng (11/12/2018) 

nexto  Tăng lương cơ sở có ảnh hưởng đến mức đóng BHXH? (28/12/2018) 

nexto  Từ 1/5/2013, lương tối thiểu vùng áp dụng cho cả công chức nhà nước (11/10/2018) 

nexto  Nghỉ dưỡng sức sau thai sản chỉ được hưởng 30% mức lương cơ sở (2/10/2018) 

nexto  Lương hưu hàng tháng tối thiểu bằng mức lương cơ sở (1/10/2018) 

nexto  Thu nhập dưới mức lương cơ sở mới được hưởng trợ cấp tuất (30/10/2018) 

nexto  Hướng dẫn xác định nguồn kinh phí tăng lương cơ sở từ 1/7/2018 (29/7/2019) status1

nexto  Hướng dẫn tính lương cho quân nhân theo lương cơ sở mới (17/6/2019) status1

Tiền lương

The site vietlawonline.com is to use for outside of Vietnam only