LuatVietnam

blue-check [Dự thảo] Luật Đất đai 2023

Dự thảo của Quốc hội về Luật Đất đai (137 trang)
Posted: 15/2/2023 3:10:51 PM | Latest updated: 1/3/2023 11:38:34 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5647
LuatVietnam

Theo Dự thảo, Luật Đất đai mới năm 2023 sẽ bao gồm các Chương như sau:

- Chương I. Quy định chung (về người sử dụng đất, nguyên tắc sử dụng đất, phân loại đất, những hành vi cấm).

- Chương II. Quyền và trách nhiệm của nhà nước, công dân đối với đất đai

- Chương III. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất (gồm: quyền và nghĩa vụ chung; quyền và nghĩa của tổ chức trong nước; quyền và nghĩa vụ của cá nhân; quyền và nghĩa vụ của Việt kiều, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; điều kiện thực hiện các quyền của người sử dụng đất)

- Chương IV. Địa giới hành chính, điều tra cơ bản về đất đai

- Chương V. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

- Chương VI. Thu hồi đất, trưng dụng đất

- Chương VII. Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

- Chương VIII. Phát triển quỹ đất

- Chương IX. Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất

- Chương X. Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

- Chương XI. Tài chính về đất đai, giá đất

- Chương XII. Hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai

- Chương XIII. Chế độ sử dụng các loại đất

- Chương XIV. Thủ tục hành chính về đất đai

- Chương XV. Giám sát, thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai

- Chương XVI. Điều khoản thi hành

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5647

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Nhà đất

blue-check Định hướng sửa đổi chính sách, pháp luật về đất đai
blue-check Hệ số điều chỉnh giá đất dùng để lập phương án bồi thường, tái định cư năm 2023 tại TP. HCM
blue-check Thủ tục bán, cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được bỏ yêu cầu nộp sổ hộ khẩu
blue-check Những nội dung dự kiến sửa đổi của Luật Đấu giá, Luật Nhà ở và kinh doanh BĐS
blue-check [Dự thảo] Luật Đất đai 2023
blue-check Quy trình giải quyết đăng ký biến động đất đai tại Hà Nội
blue-check [Dự thảo] Luật Đất đai mới
blue-check Tài sản trên đất bị thu hồi của tổ chức giải thể được xử lý thế nào?
blue-check 15 thủ tục mới về giao đất, cho thuê đất tại Tp. HCM
blue-check Quy trình thẩm định nhu cầu giao đất, thuê đất thực hiện dự án đầu tư (tại TP. HCM)
blue-check Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được công bố để lấy ý kiến người dân từ tháng 12/2022
blue-check Hội nghị chung cư bất thường do xã/phường tổ chức không ràng buộc tỷ lệ tham dự của các chủ sở hữu
blue-check Về hạn mức sở hữu nhà ở của người nước ngoài tại Việt Nam English attachment
blue-check Dự án nhà ở không được bán quá 10% số căn cho nước ngoài English attachment
blue-check Các quyền hạn của Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai
blue-check Thay mới các thủ tục giao đất, cho thuê đất, đăng ký đất đai tại Hà Nội
blue-check Sửa đổi một số quy định về định giá đất, tác động thời tiết và dự án phát triển sạch theo Nghị định thư Kyoto English attachment
blue-check Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của TP. Thủ Đức
blue-check Hướng dẫn tính kinh phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ tái định cư English attachment
blue-check Không được chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở English attachment