LuatVietnam

blue-check [Dự thảo] Luật Lưu trữ 2024

Dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi) (23 trang)
Posted: 17/2/2023 8:45:01 AM | Latest updated: 27/3/2023 10:09:28 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5667
LuatVietnam

Luật Lưu trữ (sửa đổi) dự kiến sẽ được thông qua vào năm 2024, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 và thay thế Luật Lưu trữ số 10/2011/QH13 .

Luật Lưu trữ (sửa đổi) đồng thời sẽ bổ sung Phụ lục IV của Luật Đầu tư số 61/2020/QH14status2 để đưa một số dịch vụ lưu trữ vào Danh mục ngành, nghề đầu tư có điều kiện, như: dịch vụ chỉnh lý tài liệu; dịch vụ số hóa tài liệu lưu trữ; dịch vụ bảo quản tài liệu lưu trữ; dịch vụ tư vấn tài liệu lưu trữ và dịch vụ lưu trữ tài liệu lưu trữ điện tử.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5667

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hồ sơ - Thủ tục

blue-check Một số lưu ý về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ
blue-check [Dự thảo] Luật Lưu trữ 2024
blue-check Quy định mới về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu English attachment
blue-check Công ty luật có phải lập kho lưu trữ hồ sơ?
blue-check Miễn tiền chậm nộp thuế: không chấp nhận Biên bản xác định thiệt hại do doanh nghiệp tự lập
blue-check Từ 8/4/2014, Hải quan sẽ thu tiền chậm nộp bằng Biên lai thu tiền CTT11-HQ
blue-check Về cách ghi chức vụ của người ký trên văn bản hành chính
blue-check Thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm
blue-check Cách đóng dấu treo và dấu giáp lai
blue-check Danh mục các văn bản của Bộ Xây dựng hết hiệu lực
blue-check 69 Văn bản của Bộ Tài chính được công bố hết hiệu lực
blue-check Công bố một số thủ tục hành chính tại Sở Công Thương Hà Nội
blue-check Giải thích của TCHQ về áp dụng Công văn số 11818/BTC-TCHQ cho dự án có từ 500 lao động trở lên
blue-check Danh mục các Văn bản của Bộ Nông nghiệp và PTNT hết hiệu lực
blue-check Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự English attachment
blue-check Luật Lưu trữ 2011 English attachment
blue-check Cách tính định mức bảo quản, lưu trữ tài liệu nền giấy
blue-check Sửa đổi và bổ sung một số thủ tục hành chính tại Sở Xây dựng Hà Nội
blue-check Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự tại Sở Ngoại vụ TP. HCM
blue-check Thời hạn bảo quản các loại tài liệu