LuatVietnam

blue-check [Dự thảo] Nghị định mới về đấu thầu

Công văn số 7043/BKHĐT-QLĐT ngày 29/8/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (167 trang)
Posted: 12/9/2023 2:26:49 PM | Latest updated: 14/9/2023 4:19:35 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5784
LuatVietnam

Văn bản công bố Dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu kèm theo bản Đề cương Nghị định (Phụ lục 1) và Các nhóm vấn đề xin ý kiến xây dựng Nghị định (Phụ lục 2).

Tham khảo Đề cương Nghị định thì so với Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, Nghị định mới về lựa chọn nhà thầu sẽ có một số điểm sửa đổi, bổ sung quan trọng như: bổ sung nhiều quy định mới về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu; bổ sung quy định về trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu cho dự án; bổ sung quy trình lựa chọn nhà thầu tư vấn là cá nhân, nhóm chuyên gia theo hai trường hợp rút gọn (áp dụng với gói thầu không quá 200 triệu) và thông thường; bổ sung quy trình chỉ định thầu áp dụng trong trường hợp chủ đầu tư gửi hồ sơ yêu cầu cho nhiều hơn một nhà thầu; bổ sung quy định về lựa chọn nhà thầu qua mạng, quy trình đấu giá ngược, quy trình mua sắm trực tuyến...

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5784

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu