LuatVietnam

blue-check "Giấy nền polymer" áp dụng thuế suất MFN 6%

Công văn số 2114/TCHQ-TXNK ngày 8/6/2022 của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế nhập khẩu (2 trang)
Posted: 13/6/2022 9:31:18 AM | Latest updated: 13/6/2022 9:16:44 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5472
LuatVietnam

Theo Tổng cục Hải quan, đối với mặt hàng Giấy nền polymer là “Tấm, phiến, màng, lá và dải khác, bằng plastic, không xốp và chưa được gia cố, chưa gắn lớp mặt, chưa được bổ trợ hoặc chưa được kết hợp tương tự với các vật liệu khác” thì được phân loại thuộc nhóm 39.20 và có thuế suất MFN là 6% (Nghị định số 57/2020/NĐ-CPstatus2 ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5472
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Thuế XNK