LuatVietnam

blue-check [Hà Nội] Bãi bỏ thủ tục cấp giấy phép vận chuyển chất oxy hóa

Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 của UBND TP. Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hà Nội (3 trang)
Posted: 23/5/2022 12:58:17 PM | Latest updated: 25/5/2022 1:32:33 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5458
LuatVietnam

Quyết định công bố bãi bỏ các thủ tục cấp mới, cấp bổ sung, cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất oxy hóa, các hợp chất oxit hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) trên địa bàn TP. Hà Nội.

Căn cứ bãi bỏ theo quy định tại Nghị định 42/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ thủ tục số 10, 11, 12 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 10/4/2019.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
blue-check 1703/QĐ-UBNDBãi bỏ Quy trình nội bộ về cấp giấy phép vận chuyển chất oxy hóa tại Hà Nội
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 20-May-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5458
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Hóa chất