LuatVietnam

blue-check [Hà Nội] Dự án chậm tiến độ nhiều năm sẽ bị thu hồi đất và chấm dứt hoạt động

Công văn số 2326/UBND-TNMT ngày 27/7/2023 của UBND TP. Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết 04/NQ-HĐND về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn Thành phố Hà Nội (5 trang)
Posted: 1/8/2023 11:25:57 AM | Latest updated: 7/8/2023 9:42:46 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5758
LuatVietnam

Công văn yêu cầu các Sở, ngành, UBND các quận/huyện trên địa bàn Tp. Hà Nội tập trung rà soát, thanh tra, xử lý dứt điểm trong quý IV năm 2023 đối với các dự án chậm tiến độ sử dụng đất.

Trong đó, đặc biệt xử lý nghiêm, triệt để đối với các dự án chậm tiến độ kéo dài nhiều năm và dự án điều chỉnh nhiều lần, hoàn thành xong trong tháng 11/2023; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chủ đầu tư lợi dụng việc đề xuất điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh chủ trương đầu tư để hợp thức hóa việc gia hạn dự án.

Đối với dự án chậm tiến độ đã thanh tra, kiểm tra, yêu cầu khắc phục nhưng chủ đầu tư không khắc phục, chưa đưa đất vào sử dụng hoặc chây ỳ không chấp hành biện pháp xử lý của cơ quan thẩm quyền thì kiên quyết thu hồi đất và chấm dứt hoạt động dự án.

Đối với dự án đủ điều kiện tiếp tục triển khai, phải yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực, cam kết đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5758

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu