LuatVietnam

blue-check [Hợp nhất] - Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió English attachment

Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BCT ngày 21/2/2023 của Bộ Công Thương quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió (35 trang)
Posted: 11/4/2023 8:37:14 AM | Latest updated: 11/9/2023 2:38:29 PM (GMT+7) | Vietlaw: 628

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 42/2019/TT-BCTstatus2 ngày 18/12/2019 và Thông tư số 01/2023/TT-BCT ngày 19/01/2023 vào Thông tư số 02/2019/TT-BCTstatus2 ngày 15/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Lược đồ

Điện mặt trờiCập nhật đến: 8-Sep-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu