LuatVietnam

blue-check [Hợp nhất] - Luật Đấu thầu 2014 English attachment

Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-VPQH ngày 25/1/2023 của Văn phòng Quốc hội về Luật Đấu thầu (54 trang)
Posted: 16/3/2023 2:58:29 PM | Latest updated: 21/3/2023 9:46:09 AM (GMT+7)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Luật số 03/2016/QH14 ngày 22/11/2016, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14status2 ngày 12/6/2017, Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14status2 ngày 18/6/2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 vào Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13status2 ngày 26/11/2013.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

enflag pdficon VBHN05_25012022VPQH[E].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Đấu thầu

light-check Hướng dẫn tổ chức đấu thầu dự án công trình dịch vụ đường bộ English attachment
blue-check Các thủ tục trong lĩnh vực đấu thầu, hợp tác xã sẽ được cắt giảm
blue-check Sửa đổi quy định về đấu thầu, mua sắm tài sản của cơ quan nhà nước English attachment
blue-check Sửa đổi thủ tục đăng ký tham gia Hệ thống đấu thầu trực tuyến
blue-check Mẫu hồ sơ mời thầu tư vấn thuộc khuôn khổ các Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA English attachment
blue-check Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ thuộc khuôn khổ các Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA English attachment
blue-check Thay mới các mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu English attachment
blue-check Dự kiến bỏ chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân tham gia đấu thầu
blue-check Một số lưu ý về quy trình chỉ định thầu cho dự án xây dựng hạ tầng giao thông, y tế
blue-check Lùi thời điểm áp dụng quy định mới về đấu thầu trực tuyến
blue-check Cho phép nộp trực tuyến hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu thầu
blue-check Một số lưu ý khi đánh giá nhà thầu thuộc gói thầu tư vấn lập quy hoạch
blue-check Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm trong khuôn khổ các Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA English attachment
blue-check Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp trong khuôn khổ Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA English attachment
blue-check Doanh nghiệp sẽ phải chuyển đổi tài khoản đấu thầu sang hệ thống mới từ 1/7/2022
blue-check Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu đối với các gói thầu PPP thuộc ngành giao thông vận tải English attachment
blue-check Quy định mới về đăng tải hồ sơ đấu thầu trên mạng English attachment
blue-check Một số lưu ý về tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
blue-check Các định mức chi phí về lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu
blue-check Lộ trình bắt buộc và các bước tổ chức đấu thầu qua mạng English attachment