LuatVietnam

blue-check [Hợp nhất] - Luật Đầu tư năm 2020 (áp dụng từ 1/1/2021) English attachment

Văn bản hợp nhất số 28/VBHN-VPQH ngày 29/12/2022 của Văn phòng Quốc hội về Luật Đầu tư (72 trang)
Posted: 30/3/2023 11:21:56 AM | Latest updated: 25/5/2023 7:55:06 AM (GMT+7)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14status2 ngày 17/11/2020, Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật Điện ảnh số 05/2022/QH15 ngày 15/6/2022, Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/6/2022 và Luật số 09/2022/QH15 ngày 09/11/2022 vào Luật Đầu tư số 61/2020/QH14status2 ngày 17/6/2020.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

enflag pdficon VBHN28_29122022VPQH[E].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Đầu tư nước ngoài

blue-check Các quy định dự kiến được sửa đổi để thu hút vốn đầu tư nước ngoài
blue-check Thủ tướng sẽ tổ chức Hội nghị với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài vào ngày 22/4/2023
blue-check Doanh nghiệp FDI không được cấp quyền phân phối bán lẻ dầu mỡ bôi trơn English attachment
blue-check Doanh nghiệp FDI phải điều chỉnh giấy phép nếu muốn mở rộng quyền kinh doanh English attachment
blue-check Sửa đổi 48 thủ tục về cấp chứng nhận đầu tư tại Ban Quản lý các KCN - KCX Hà Nội
blue-check Dự thảo Nghị định mới về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí
blue-check Nhà thầu nước ngoài không cần xin MST thuế khi chuyển nhượng vốn tại Việt Nam English attachment
blue-check Về địa điểm làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu của doanh nghiệp FDI
blue-check Những điều cần biết về giấy tờ pháp lý của nhà đầu tư nước ngoài English attachment
blue-check Xác định doanh nghiệp FDI được kinh doanh BĐS theo quy định nào? English attachment
blue-check Doanh nghiệp FDI không được kinh doanh TN-TX hàng hóa English attachment
blue-check Doanh nghiệp FDI không được bán hàng nhập khẩu chưa gia công, chế biến ra nước ngoài English attachment
blue-check Doanh nghiệp FDI chưa được phép kinh doanh TN-TX English attachment
blue-check Doanh nghiệp FDI vẫn đang bị cấm kinh doanh TN-TX English attachment
blue-check Doanh nghiệp FDI chưa được kinh doanh TN-TX hàng hóa English attachment
blue-check Về quyền và thủ tục XNK tại chỗ đối với thương nhân nước ngoài English attachment
blue-check Các bộ ngành sẽ đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp FDI
blue-check Thay mới Danh mục thủ tục về đầu tư và đấu thầu được thực hiện trực tuyến
blue-check Doanh nghiệp FDI có được xuất khẩu nguyên liệu có nguồn gốc nhập khẩu? English attachment
blue-check Thay mới các báo cáo định kỳ về dự án đầu tư