LuatVietnam

blue-check [Hợp nhất] - Quy định khung về đăng ký hộ tịch English attachment

Văn bản hợp nhất số 1843/VBHN-BTP ngày 11/5/2023 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch (26 trang)
Posted: 16/5/2023 3:51:25 PM | Latest updated: 23/5/2023 11:47:17 PM (GMT+7)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 và Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 vào Nghị định số 123/2015/NĐ-CPstatus2 ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

enflag pdficon VBHN1843_11052023BTP[E].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hộ tịch

blue-check 195 thủ tục mới về đăng ký hộ tịch, hành nghề công chứng, luật sư, đấu giá tại Tp. Hà Nội
blue-check Miễn nộp giấy tờ chứng minh nơi cư trú khi đăng ký hộ tịch
blue-check Các trường học không được phép đòi hộ khẩu khi làm thủ tục nhập học
blue-check Các thủ tục đăng ký hộ tịch tại TP. HCM (áp dụng từ 10/5/2023)
blue-check 36 thủ tục mới về đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn, nhận cha mẹ con
blue-check Quy trình liên thông điện tử về đăng ký khai sinh, khai tử
blue-check Thủ tướng yêu cầu các địa phương không được đòi hộ khẩu khi giải quyết TTHC
blue-check [Dự thảo] Luật Căn cước công dân (sửa đổi 2023)
blue-check 05 trường hợp xử lý dữ liệu cá nhân không cần chủ dữ liệu đồng ý English attachment
blue-check Quy trình cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình tại Hà Nội
blue-check Bãi bỏ quy định về hộ khẩu khi đăng ký khai sinh
blue-check Lệ phí đăng ký cư trú từ 5/2/2023
blue-check Các thủ tục mới về đăng ký kết hôn, khai sinh, khai tử
blue-check Có được cải chính năm sinh trong giấy khai sinh?
blue-check Tài khoản định danh điện tử có giá trị sử dụng như CCCD và hộ chiếu
blue-check Đăng ký hộ tịch trực tuyến tạm thời vẫn phải nộp giấy xác nhận nơi cư trú
blue-check Các loại giấy tờ có thể sử dụng thay thế sổ hộ khẩu
blue-check Khi nào được cấp giấy khai sinh điện tử?
blue-check Về việc cấp giấy tờ hộ tịch điện tử trong thời gian chờ số hóa Sổ hộ tịch
blue-check Những cách kiểm tra thông tin cư trú thay cho sổ hộ khẩu