LuatVietnam

blue-check [Hợp nhất] - Quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa English attachment

Văn bản hợp nhất số 48/VBHN-BGTVT ngày 22/7/2022 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa (35 trang)
Posted: 23/9/2022 8:25:33 AM | Latest updated: 23/9/2022 9:05:48 AM (GMT+7) | Vietlaw: 579

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 26/2020/TT-BGTVT ngày 16/10/2020 và Thông tư số 16/2022/TT-BGTVT ngày 30/6/2022 vào Thông tư số 48/2015/TT-BGTVTstatus2 ngày 22/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

enflag wordicon VBHN48-22072022BGTVT[EN].doc

Dòng thời gian

Không có dữ liệu