LuatVietnam

blue-check [Hợp nhất] - Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng English attachment

Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-NHNN ngày 28/1/2022 của Ngân hàng Nhà nước quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (85 trang)
Posted: 25/5/2023 9:27:05 AM | Latest updated: 28/5/2023 5:17:13 AM (GMT+7) | Vietlaw: 613

Văn bản hợp nhất các quy định sửa đổi, bổ sung của Nghị định số 143/2021/NĐ-CPstatus2 ngày 31/12/2021 vào Nghị định số 88/2019/NĐ-CPstatus2 ngày 14/11/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu