LuatVietnam

blue-check [Hợp nhất] - Quy trình kiểm dịch thực vật xuất nhập khẩu English attachment

Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BNNPTNT ngày 10/3/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật (31 trang)
Posted: 17/3/2023 2:50:20 PM | Latest updated: 16/5/2023 11:39:38 PM (GMT+7) | Vietlaw: 611

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 34/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 và Thông tư số 15/2021/TT-BNNPTNT ngày 06/12/2021 vào Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNTstatus2 ngày 30/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

enflag wordicon VBHN06_10032023BNN[EN].doc

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kiểm dịch

blue-check Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật tại TP. HCM từ 1/6/2023
blue-check Sẽ tăng cường kiểm soát hoạt động nhập lậu gia cầm trong thời gian tới
blue-check Các cửa khẩu sẽ tăng cường kiểm dịch y tế để tránh lây lan dịch bệnh
blue-check Sẽ giám sát người nhập cảnh nghi mắc cúm A(H5N1)
blue-check Thay mới thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh
blue-check Điều kiện mới về công nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật
blue-check 05 Quy trình kiểm dịch được giải quyết trong ngày tại Sở Y tế TP. HCM
blue-check Hà Nội bãi bỏ thủ tục kiểm dịch sản phẩm động vật tham gia hội chợ, triển lãm
blue-check Thay mới thủ tục cấp Giấy chứng nhận vệ sinh thú y
blue-check Thay mới thủ tục kiểm dịch thực vật và cấp phép buôn bán thuốc BVTV
blue-check Thay mới thủ tục đăng ký kiểm dịch động vật nhập khẩu
blue-check Sửa đổi nhiều quy định về kiểm tra vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ English attachment
blue-check Sửa đổi quy định về kiểm dịch động vật nhập khẩu English attachment
blue-check Sẽ tăng cường kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu biên giới
blue-check Các thông tin phải khai báo trước khi xuất khẩu nông sản sang Indonesia English attachment
blue-check Hoa Kỳ áp dụng Giấy chứng nhận kiểm dịch mẫu mới từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Hướng dẫn mới về lập và ký hồ sơ kiểm dịch thực vật
blue-check Sửa đổi thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu English attachment
blue-check Yêu cầu về cơ sở vật chất và trang thiết bị kiểm dịch tại cửa khẩu
blue-check Từ 30/9/2021, Giấy kiểm dịch nông sản xuất khẩu sang Úc phải khai thêm thông tin English attachment