LuatVietnam

blue-check [Hợp nhất] - Từ 2020 sẽ áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới English attachment

Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BGDĐT ngày 30/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông (92 trang)
Posted: 15/3/2023 8:28:20 AM | Latest updated: 17/3/2023 2:22:01 PM (GMT+7) | Vietlaw: 602

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 20/2021/TT-BGDĐT ngày 01/7/2021 và Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03/8/2022 vào Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐTstatus2 ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

enflag pdficon VBHN10_30122022BGDDT[E].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Giáo dục - Đào tạo

light-check Thay mới Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên English attachment
blue-check [TP. HCM] Mất văn bằng hay chứng chỉ phải trình báo Sở Giáo dục và cơ quan Công an
blue-check Bổ sung địa điểm tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh IELTS ở một số tỉnh, thành
blue-check Những quy định cần tuân thủ đối với trường học tư thục và trường có vốn góp nước ngoài
blue-check Công ty Language Link Việt Nam (trụ sở Hà Nội) được liên kết cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge
blue-check Công ty Cổ phần Giáo dục BrainClick (trụ sở Hà Nội) được liên kết cấp chứng chỉ Cambridge
blue-check Điều lệ mới của trường cao đẳng sư phạm
blue-check Chính phủ yêu cầu các trường công lập không tăng học phí trong năm học 2022 - 2023
blue-check Sửa đổi Quy chế tuyển sinh du học bằng học bổng nhà nước
blue-check Thay mới thủ tục cấp thẻ kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục
blue-check Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học thuộc Sở GD&ĐT TP. HCM được liên kết cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambrigde
blue-check Sửa đổi Quy chế bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên English attachment
blue-check Học sinh tại TP. HCM được nghỉ Tết 12 ngày
blue-check Tiêu chuẩn mới đối với thư viện trường học English attachment
blue-check Thay mới thủ tục về chứng nhận trường đạt chuẩn và cấp phép tư vấn du học (tại TP. HCM)
blue-check 04 Công ty Việt Nam được liên kết cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS
blue-check Công ty TNHH Giáo dục IDP được cấp phép liên kết tổ chức thi chứng chỉ IELTS
blue-check Công ty Cổ phần REAP được liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Linguaskill
blue-check Các quy định cần biết khi tư vấn du học English attachment
blue-check 05 công ty được cấp phép liên kết thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Aptis tại Việt Nam