LuatVietnam

blue-check "Lãi vay" được tính vào chi phí khác trong tổng mức đầu tư xây dựng

Công văn số 3146/BXD-KTXD ngày 12/8/2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn nội dung liên quan đến xác định chi phí lãi vay, phí cam kết và phí đầu cuối trong chi phí đầu tư xây dựng (1 trang)
Posted: 22/8/2022 8:42:05 AM | Latest updated: 22/8/2022 11:45:02 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5522
LuatVietnam

Theo Bộ Xây dựng, chi phí lãi vay phát sinh trong thời gian xây dựng và các khoản phí, lệ phí liên quan được tính vào mục "chi phí khác" trong tổng mức đầu tư xây dựng của dự án.

Tổng mức đầu tư xây dựng được hiểu là toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng của dự án, bao gồm: chi phí xây dựng, thiết bị, giải phóng mặt bằng, quản lý dự án, tư vấn xây dựng, chi phí khác và chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và trượt giá (Điều 134 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13status2 ).

Việc thanh toán, quyết toán dự án hoàn thành, bao gồm cả chi phí lãi vay, phí cam kết,... (nếu có) được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư và các quy định của pháp luật có liên quan.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5522

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kế toán

blue-check Về thời điểm phát hành hóa đơn cho công trình khi chuyển sang sử dụng HĐĐT
blue-check Khuyến cáo của Bộ Tài chính dành cho các công ty kế toán liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp English attachment
blue-check Liên đoàn Lao động TP. HCM sẽ tổ chức hội nghị giải đáp về phần mềm kế toán công đoàn vào tháng 10/2022
blue-check Bán tài sản công, lập HĐĐT theo mẫu nào?
blue-check Thay mới chế độ báo cáo tài chính của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử
blue-check Hướng dẫn hạch toán kế toán đối với hoạt động kinh doanh mua bán nợ
blue-check "Lãi vay" được tính vào chi phí khác trong tổng mức đầu tư xây dựng
blue-check Chi nhánh phụ thuộc không bắt buộc phải có kế toán trưởng English attachment
blue-check Đơn vị sự nghiệp vi phạm pháp luật kế toán bị xử phạt theo quy định nào?
blue-check Hóa đơn điện tử đối với dịch vụ vẫn xuất tại thời điểm hoàn thành hoặc thu tiền trước
blue-check Những lưu ý khi ghi tên hàng hóa trên hóa đơn điện tử
blue-check Các nội dung bắt buộc của chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử
blue-check Phát hiện hóa đơn giấy sai sót sau 1/7/2022 phải điều chỉnh bằng HĐĐT
blue-check 06 chuẩn mực kế toán công Việt Nam về chi phí, doanh thu, xây dựng, trình bày ngân sách
blue-check Chế độ kế toán dành riêng cho hoạt động từ thiện
blue-check Hóa đơn trả hàng phải ghi rõ số lượng, thuế suất và tiền thuế trả lại
blue-check Yêu cầu khi lập bảng kê đính kèm HĐĐT
blue-check Có thể phát hành chung hóa đơn cho các mặt hàng áp dụng thuế suất khác nhau
blue-check Quy định mới về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính English attachment
blue-check Từ 20/6/2022, không còn bắt buộc lập riêng hóa đơn cho mặt hàng hưởng thuế GTGT 8%