LuatVietnam

blue-check "Mã số vùng trồng" sẽ được cấp trực tuyến tại địa chỉ https://csdltrongtrot.mard.gov.vn

Công văn số 6234/BNN-TT ngày 23/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cấp, quản lý mã số vùng trồng (2 trang)
Posted: 27/9/2022 8:22:56 AM | Latest updated: 28/9/2022 9:21:54 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5548
LuatVietnam

Bộ Nông nghiệp & PTNT thông báo đã thiết lập phần mềm cấp trực tuyến mã số vùng trồng để áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước tại địa chỉ https://csdltrongtrot.mard.gov.vn .

Sở Nông nghiệp & PTNT các tỉnh sẽ triển khai cấp mã số vùng trồng trực tuyến tại địa chỉ nêu trên theo hướng dẫn tạm thời của Bộ Nông nghiệp tại Quyết định số 3156/QĐ-BNN-TT ngày 19/8/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5548

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Giống cây trồng

blue-check "Mã số vùng trồng" sẽ được cấp trực tuyến tại địa chỉ https://csdltrongtrot.mard.gov.vn
blue-check Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất, quản lý vật nuôi giống gốc
blue-check Nhập khẩu nông sản đã nghiền vụn không được miễn thuế GTGT
blue-check Cá sam moto có được xem là "động vật hoang dã"
blue-check Thay mới Danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính English attachment
blue-check Hướng dẫn phát triển sản xuất giống cây trồng, chăn nu6i và thủy sản
blue-check Quy trình đăng ký bằng bảo hộ giống cây trồng
blue-check Thay mới các thủ tục về đăng ký bảo hộ giống cây trồng
blue-check Sửa đổi tiêu chí, thủ tục cấp bằng bảo hộ giống cây trồng English attachment
blue-check Từ 28/5/2021, chấp nhận Giấy phép nhập khẩu giống cây trồng điện tử
blue-check Về việc phối hợp triển khai cấp phép nhập khẩu giống cây trồng trực tuyến
blue-check Nhập khẩu "giống vật nuôi" phải có giấy xác nhận xuất xứ của Hiệp hội giống
blue-check Giống cây lâm nghiệp phải đảm bảo chất lượng theo TCVN English attachment
blue-check Sản phẩm từ trồng trọt nếu đã qua chế biến phải chịu thuế GTGT 10%
blue-check Dịch vụ giết mổ gia súc có chịu thuế GTGT?
blue-check Giống vật nuôi đã có giấy xác nhận chất lượng được miễn xin phép nhập khẩu English attachment
blue-check Chính sách thuế GTGT đối với xơ bông
blue-check Thủ tục cấp phép sử dụng nguồn gen của nhà nước
blue-check Tính thuế GTGT mặt hàng ngô hạt theo mục đích sử dụng
blue-check Một số giống rau, dưa, bí được miễn thuế nhập khẩu English attachment