LuatVietnam

"Màu thực phẩm" có được giảm 2% thuế GTGT?

Cập nhật 8/6/2022 | Đăng tải: LVN.5469

hoi Công ty TNHH TM và DV Song Nguyễn Lâm
Công ty chúng tôi có nhập khẩu mặt hàng: Nguyên liệu thực phẩm – Màu caramel tự nhiên C005. Thành phần cấu tạo: Hỗn hợp bao gồm lúa mạch rang (70%) và đường cháy (30%). Mã HS (áp dụng tại khâu nhập khẩu): 32030010.
Căn cứ Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022, thì mặt hàng trên của chúng tôi có được tính thuế suất thuế GTGT là 8% hay không?

luat Cục Hải quan TP. HCM:

Như Công ty đã nêu, nếu mặt hàng được xác định có mã số HS là 32030010 thì thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ được liệt kê tại các Phụ lục I Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022.

Căn cứ Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ Quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội quy định:

“Điều 1. Giảm thuế giá trị gia tăng

1.Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hoàng hóa, dịch vụ sau:

a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

b, Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này”

c, Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.”…

Như vậy đối với các hoàng hóa, dịch vụ được liệt kê tại các Phụ lục I, II, III không thuộc đối tượng giảm thuế theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022.

Đề nghị Công ty căn cứ quy định nêu trên để thực hiện, nếu còn vướng mắc thì Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan làm thủ tục nhập khẩu để có hướng dẫn cụ thể.

Xem thêm

Thuế GTGT