LuatVietnam

"Sim số đẹp" có được xem là di sản của người mất?

Cập nhật 16/10/2022 | Đăng tải: LVN.5560

hoi Đức Long (Long An)
Mẹ tôi khi còn sống có sim điện thoại số rất đẹp. Mẹ tôi mới mất gần đây. Tôi xin hỏi số sim điện thoại có phải là di sản thừa kế? Khi mẹ tôi mất đi thì số sim có bị thu hồi hay không, tôi có thể chuyển số sim sang tên tôi hay không?

luat Luật sư Nguyễn Đức Chánh, Đoàn Luật sư TP. HCM:

Khoản 7 Điều 4 Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 quy định: “Đất đai; tài nguyên nước, tài nguyên rừng, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, kho số viễn thông và kho số khác phục vụ quản lý nhà nước, tài nguyên Internet, phổ tần số vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh và các tài nguyên khác do Nhà nước quản lý theo quy định của pháp luật”. Như vậy, kho số viễn thông là một trong số các loại tài sản công.

Mặc khác, theo định nghĩa tại khoản 1 Điều 3 Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 thì tài sản công là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.

Do đó, người dùng chỉ có quyền sử dụng số điện thoại chứ không thực sự sở hữu số điện thoại đó, kể cả với sim số đẹp. Người dùng chỉ có thể mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng số điện thoại của mình.

Xem thêm

Di chúc - Thừa kế

otvet Anh, chị, em có được thừa kế tài sản của nhau?
otvet Cha mẹ chồng có được chia thừa kế phần tài sản chung của vợ chồng?
otvet Thủ tục chia thừa kế tài sản không có di chúc
otvet Có được rút lại văn bản từ chối nhận thừa kế?
otvet Những ai đương nhiên được thừa kế dù không có tên trong di chúc?
otvet Chia thừa kế theo di chúc có cần giấy đăng ký kết hôn?
otvet "Sim số đẹp" có được xem là di sản của người mất?
otvet Cha mẹ vẫn được hưởng ít nhất 2/3 suất thừa kế dù không có tên trong di chúc
otvet Người mất năng lực hành vi dân sự vẫn được quyền hưởng thừa kế
otvet Cách chia thừa kế tài sản chung của ba mẹ
otvet Khai nhận thừa kế đất cần nộp những giấy tờ gì?
otvet Trường hợp nào người bị án tù không được hưởng thừa kế?
otvet Thủ tục khai nhận tài sản đối với người thừa kế duy nhất
otvet Khi nào cháu được thừa kế thế vị tài sản từ ông bà?
otvet Con chưa thành niên đương nhiên được hưởng thừa kế, không phụ thuộc vào di chúc
otvet Quyền thừa kế không phân biệt con riêng hay con chung
otvet Thời hạn chia thừa kế nhà đất là 30 năm
otvet Thời hiệu chia thừa kế bất động sản là 30 năm
otvet Giấy tờ cần thiết để khai nhận thừa kế theo pháp luật
otvet Người thừa kế mất trước người lập di chúc, chia thừa kế thế nào?