LuatVietnam

blue-check "Thép kỹ thuật điện" không bị đánh thuế chống bán phá giá

Công văn số 439/PVTM-P1 ngày 9/6/2022 của Bộ Công thương về tiêu chí xác định thép kỹ thuật điện (2 trang)
Posted: 20/6/2022 8:07:57 AM | Latest updated: 20/6/2022 4:30:34 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Liên quan đến vướng mắc áp dụng thuế chống bán phá giá (CBPG) đối với "thép kỹ thuật điện", Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công thương) đã trả lời tại Công văn số 556/PVTM-P1 ngày 28/6/2018.

Theo đó, "thép kỹ thuật điện" là loại thép được dùng để tạo ra từ tính, có tính cách điện, được sử dụng trong ngành chế tạo máy điện như các động cơ điện, biến thế điện... Sản phẩm này có quy trình sản xuất, công nghệ xử lý và mục đích sử dụng khác với mặt hàng thép mạ nêu tại Quyết định số 1105/QĐ-BCTstatus1 ngày 30/3/2017, do đó không thuộc đối tượng bị đánh thuế CBPG theo Quyết định số 1105/QĐ-BCTstatus1 .

Hiện nay, để xác định sản phẩm có phải là thép kỹ thuật điện hay không thì cần thử nghiệm các tiêu chí kỹ thuật (kể cả chỉ tiêu về tổn thất riêng khi từ hóa và cảm ứng từ trong từ trường, độ thẩm trong từ trường) tại các tổ chức thử nghiệm được công nhận.

Các cơ sở có thể xác định, kiểm định sản phẩm này xem chi tiết tại mục 3 Công văn này.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Sắt thép