LuatVietnam

blue-check "Thép phế liệu" không được giảm 2% thuế GTGT

Công văn số 1855/TCHQ-TXNK ngày 24/5/2022 của Tổng cục Hải quan về thuế GTGT hàng nhập khẩu (1 trang)
Posted: 27/5/2022 9:31:00 AM | Latest updated: 30/5/2022 8:29:35 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5460
LuatVietnam

Liên quan đến vướng mắc mặt hàng sắt, thép phế liệu có được giảm 2% thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP, Tổng cục Thuế đã có ý kiến tại Công văn số 902/TCT-CS ngày 25/3/2022.

Theo đó, thép phế liệu thuộc hàng hóa không được giảm 2% thuế GTGT.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5460
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Sắt thép