LuatVietnam

blue-check [Tp. Hà Nội] Các doanh nghiệp xả thải sẽ thuộc diện thanh tra hàng năm

Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 8/9/2023 của UBND TP. Hà Nội về việc phối hợp thực hiện Kế hoạch tăng cường phòng ngừa, giám sát, kiểm soát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường (3 trang)
Posted: 12/9/2023 8:23:23 AM | Latest updated: 12/9/2023 11:28:03 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5781
LuatVietnam

Theo Kế hoạch này, Sở Tài nguyên & Môi trường TP. Hà Nội sẽ rà soát, đưa vào chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm đối với các cơ sở sau: cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường (quy định tại Phụ lục II Nghị định 08/2022/NĐ-CP ); cơ sở đã nhiều lần bị phản ánh về gây ô nhiễm môi trường nhưng chưa bị xử lý triệt để; cơ sở có nguồn thải lớn, thuộc đối tượng phải lắp hệ thống quan trắc nước thải, bụi, khí thải tự động, hoặc chưa đầu tư đúng, đầy đủ công trình xử lý chất thải theo quy định; các cơ sở có lưu lượng xả nước thải từ 200m3/ngày trở lên; các cơ sở xử lý rác thải, chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường; các khu, cụm công nghiệp, làng nghề....

Đối với các cơ sở đã nhiều lần bị phản ánh về gây ô nhiễm môi trường nhưng chưa được giải quyết triệt để, căn cứ vào quy mô, loại hình hoạt động của cơ sở sẽ đưa vào Kế hoạch thanh tra thường xuyên (03 năm liên tiếp) theo quy định tại khoản 2 Điều 162 Nghị định 08/2022/NĐ-CP .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5781

Tệp đính kèm

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu