LuatVietnam

blue-check [Tp. Hà Nội] Rút ngắn thời hạn giải quyết các thủ tục thuê, mua nhà ở xã hội và cấp chứng chỉ môi giới BĐS

Quyết định số 3989/QĐ-UBND ngày 9/8/2023 của UBND TP. Hà Nội về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Hà Nội (5 trang)
Posted: 11/8/2023 9:09:11 AM | Latest updated: 15/8/2023 9:41:43 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5763
LuatVietnam

Một số thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng đã được UBND TP. Hà Nội chấp thuận rút ngắn thời hạn giải quyết, bao gồm:

1. Thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài NSNN

2. Thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước

3. Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

4. Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS (do bị mất, rách, cháy, hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng; do hết hạn hoặc gần hết hạn)

5. Cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Effective Date 9-Aug-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5763

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu